Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Gas hydrate formation in oil/gas pipelines: computer implementation of hand calculation methods with MATLAB

Dimou Niki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5869EA02-07CE-4ED2-A240-60E966EAFF63
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Niki Dimou, "Gas hydrate formation in oil/gas pipelines: computer implementation of hand calculation methods with MATLAB ", Master Thesis, School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84752
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην ανάπτυξη και αξιολόγηση ενόςυπολογιστικού προγράμματος, στη γλώσσα προγραμματισμού MATLAB, το οποίο υλοποιεί τις μεθόδους προσδιορισμού «με το χέρι» (hand calculation methods) των συνθηκών σχηματισμού υδριτών σε αγωγούς μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι μέθοδοι που εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία είναι η μέθοδος ειδικού βάρους (gas gravity) και η μέθοδος συντελεστών κατανομής (distribution coefficient) ή μέθοδος του Κ-παράγοντα (K-factor). Το πρόγραμμα προβλέπει τις συνθήκες σχηματισμού υδριτών έχοντας ως δεδομένα εισόδου τη σύσταση (ή το ειδικό βάρος) του μείγματος και μία συνθήκη λειτουργίας (πίεση ή θερμοκρασία). Στη μέθοδο ειδικού βάρους τα διαθέσιμα διαγράμματα αναπαρίστανται και αναπαράγονται αριθμητικά, και η λύση επιτυγχάνεται με τη μέθοδο διχοτόμησης του διαστήματος (bisection method). Για τη μέθοδο του Κ-παράγοντα χρησιμοποιείται η μέθοδος Newton-Raphson για την αριθμητική επίλυση. Οι επικαθίσεις υδριτών σε αγωγούς μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου αποτελούν κοινό πρόβλημα των διεργασιών παραγωγής-εξόρυξης, μεταφοράς-αποθήκευσης, καθώς και διύλισης τουπετρελαίου. Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάστηκαν ρεύματα αέριων καυσίμων (Fuel Gas) και υγραερίου (LPG: Liquefied Petroleum Gas) της εταιρείας MOTOR OIL (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε., για τον προσδιορισμό των συνθηκών σχηματισμού υδριτών σε αγωγούς μεταφοράς εντός του διυλιστηρίου. Τα αποτελέσματα, τα οποία συγκρίθηκαν με λογισμικά του εμπορίου, όπως το Multiflash της εταιρείας KBC και το CSMGem (CSM: Colorado School of Mines), έδειξαν ότι κανένα από τα ρεύματα δεν ενέχει τον κίνδυνο σχηματισμού στερεών κρυστάλλων υδρίτη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά