Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τοξικότητα υδατικών εκπλυμάτων από προϊόντα καπνού

Dimitriou Vasiliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B5D8B379-23F4-4B28-8921-667B3FBAAF5A
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασιλική Δημητρίου, "Τοξικότητα υδατικών εκπλυμάτων από προϊόντα καπνού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84762
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα υπολείμματα των τσιγάρων (αποτσίγαρα) και άλλα απορρίμματα προϊόντων καπνού είναι τα πιο συνηθισμένα αντικείμενα που συλλέγονται στους καθαρισμούς πόλεων, παραλιών και σκουπιδιών παγκοσμίως. Συχνά βρίσκονται πεταμένα σε παραλίες, δρόμους και εισέρχονται στους υδάτινους αποδέκτες μέσω των αποχετεύσεων δημιουργώντας πρόβλημα στους οργανισμούς. Η επίγνωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των τοξικών χημικών συστατικών που μπορούν να απομακρυνθούν από το τσιγάρο και να γίνουν βιοδιαθέσιμες στη υδρόβια ζωή κατά την έκθεσή τους στο νερό από τους καπνιστές είναι ελλιπής. Τα αποτσίγαρα περιέχουν όλες τις τοξίνες, τη νικοτίνη και τα καρκινογόνα συστατικά που βρίσκονται στον καπνό μαζί με το μη βιοδιασπώμενο φίλτρο. Μελέτες τοξικότητας έχουν δείξει ότι οι ενώσεις που εκπέμπονται από τα τσιγάρα σε αλμυρό και σε γλυκό νερό είναι τοξικές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Επίσης καθώς τα δύο τρίτα όλων των καπνισμένων τσιγάρων (τρισεκατομμύρια αποτσίγαρα παγκοσμίως) απορρίπτονται στο περιβάλλον κάθε χρόνο, είναι σημαντικό να εξεταστεί η πιθανή τοξικότητα αυτών των αποβλήτων. Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την τοξικότητα υδατικών εκπλυμάτων από χρησιμοποιημένα και μη προϊόντα καπνού καθώς και υδατικού διαλύματος νικοτίνης. Τα είδη που εξετάστηκαν ήταν συμβατικά τσιγάρα καπνού (conventional cigarettes,CC) και προϊόντα καπνού που δεν καίγονται (tobacco sticks) με αλουμίνιο σε υπερκάθαρο νερό. Για τα χρησιμοποιημένα προϊόντα καπνού χρησιμοποιήθηκε μηχανή καπνίσματος που ήταν ρυθμισμένη ανάλογα με το δείγμα σύμφωνα με το αντίστοιχο πρωτόκολλο. Στο πρώτο στάδιο έγιναν βιοδοκιμές με το βακτήριο Vibrio fischeri που ανήκει στο τροφικό επίπεδο των αποικοδομητών για τα χρησιμοποιημένα και μη προϊόντα καπνού. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι τα δείγματα χρησιμοποιημένων και μη συμβατικών τσιγάρων προκαλούν μείωση του πληθυσμού του βακτηρίου 75-100% ενώ τα χρησιμοποιημένα tobacco sticks 50-75% μείωση και θεωρούνται τοξικά. Αντίθετα τα αχρησιμοποίητα tobacco sticks επιτρέπουν την κανονική ανάπτυξη του βακτηρίου καθώς η μείωση ήταν μηδενική. Στο δεύτερο στάδιο έγινε μελέτη της τοξικότητας με τον οργανισμό Daphnia magna που ανήκει στο τροφικό επίπεδο των καταναλωτών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα πιο τοξικά δείγματα είναι τα χρησιμοποιημένα και αχρησιμοποίητα συμβατικά τσιγάρα καθώς και τα αχρησιμοποίητα tobacco sticks αφού προκάλεσαν το θάνατο όλων των οργανισμών. Το δείγμα των χρησιμοποιημένων tobacco sticks ήταν λιγότερο τοξικό καθώς το ποσοστό επιβίωσης στις αντίστοιχες συγκεντρώσεις κυμαίνεται μεταξύ 50-70%. Τέλος το διάλυμα νικοτίνης σε υπερκάθαρο νερό δεν επηρεάζει σχεδόν καθόλου την επιβίωση των οργανισμών και δεν καθίσταται τοξικό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας η D. magna ήταν πολύ περισσότερο ευαίσθητη σε σύγκριση με το V. fischeri υπό τις δεδομένες πειραματικές συνθήκες, κυρίως όταν ελέχγθηκαν τα συμβατικά τσιγάρα. Γενικά, οι ανώτεροι οργανισμοί εμφανίζονται περισσότερο ευάλωτοι στην τοξικότητα που αναπτύσσεται εξαιτίας προϊόντων καπνού, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά