Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσδιορισμός της χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής-δοσολογίας σε καρκινοπαθείς με χρήση τεχνικών μη-γραμμικής βελτιστοποίησης

Mavromatakis Iason

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/23307555-2A80-4BBA-9BC0-25BA5DE4F423
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιάσων Μαυροματάκης, "Προσδιορισμός της χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής-δοσολογίας σε καρκινοπαθείς με χρήση τεχνικών μη-γραμμικής βελτιστοποίησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84772
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο καρκίνος αποτελεί μια ασθένεια που πρωτοεμφανίστηκε πριν από χιλιάδες χρόνια και εξακολουθεί να παραμένει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της ιατρικής. Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται και αναλύεται ένα μη γραμμικό μαθηματικό μοντέλο που προσομοιώνει την εξέλιξη ενός αρχικά μεγάλου όγκου, υπό την επήρεια ενός αποδυναμωμένου ανοσοποιητικού συστήματος και χημειοθεραπευτικής αγωγής. Το πρόβλημα εύρεσης της βέλτιστης δοσολογίας χημειοθεραπευτικού φαρμάκου για αυτήν την περίπτωση αποτελεί μία πρόκληση. Για τον λόγο αυτό, αναπτύσσονται δύο μέθοδοι θεραπείας, βασισμένες στις μεθόδους βέλτιστου ελέγχου Direct Collocation και State-Dependent Riccati Equation, οι οποίες στη συνέχεια εφαρμόζονται σε περιβάλλον προσομοίωσης. Τα αποτελέσματα τους είναι πολύ ικανοποιητικά, καθώς εξαλείφουν τον όγκο επιτυχώς, ενώ παράλληλα περιορίζουν τις παρενέργειες της χημειοθεραπείας στον οργανισμό του ασθενή.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά