Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Παρακολούθηση παράκτιας διάβρωσης με χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Εφαρμογή στην παραλία της Βάρκιζας, Αττικής

Anastasaki-Sarri Dionysia-Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/552BC067-F505-4246-B42E-1AA377616256
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Διονυσία-Μαρία Αναστασάκη-Σαρρή, "Παρακολούθηση παράκτιας διάβρωσης με χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Εφαρμογή στην παραλία της Βάρκιζας, Αττικής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84776
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σε αυτήν την διπλωματική εργασία μελετήθηκαν οι μεταβολές στο ανάγλυφο της παραλίας της Βάρκιζας σε διάστημα εννέα μηνών. Με αφορμή την προηγούμενη μελέτη αποτύπωσης της ακτής της Βάρκιζας έγιναν νέες μετρήσεις με ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) με σκοπό την αξιολόγηση του ως μέσο τοπογραφικής αποτύπωσης και παραγωγής αποτελεσμάτων για το υψομετρικό ανάγλυφο της ακτής. Πραγματοποιήθηκαν τρεις αποτυπώσεις με UAV και μια με GPS και στην συνέχεια κατασκευάστηκαν τρία ψηφιακά υψομετρικά μοντέλα (DEM) και δημιουργήθηκαν αντίστοιχοι χάρτες απεικόνισης της παραλίας με τρισδιάστατη πληροφορία.Συμπερασματικά, από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, προέκυψε ότι τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα παράγουν μεγάλης ακρίβειας αποτελέσματα για μελέτη παράκτιας διάβρωσης και παρακολούθηση του κύκλου ζωής του ιζήματος της ακτής. Μέσω σύγκρισης των μεθόδων GPS και UAV έγινε διακριτό ότι τα UAV επιτρέπουν ικανοποιητική αξιολόγηση της δυναμικής μιας παραλίας και είναι ένας οικονομικός, απλός και γρήγορος τρόπος για συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. Επίσης, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι κατά την χειμερινή περίοδο η παραλία της Βάρκιζας παρουσιάζει έλλειψη ιζήματος και η κλίση του ανάγλυφου της ακτής είναι πιο απότομη, ενώ κατά την καλοκαιρινή περίοδο το ανάγλυφο της παραλίας είναι πιο ομοιόμορφο και ήπιο. Τέλος, τα αποτελέσματα της παρούσας διπλωματικής θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για την αξιολόγηση ήπιων παρεμβάσεων στο παραλιακό μέτωπο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά