Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πειραματική διερεύνηση της δυνατότητας δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα από συστήματα καύσης για αεριοποίηση αγροτικών και δασικών υπολειμμάτων με βιομηχανικά απόβλητα-κινητική μελέτη

Teftiki Agapi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CC951A88-F999-4F8F-97A5-BE12F58F755C
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αγάπη Τεφτίκη, "Πειραματική διερεύνηση της δυνατότητας δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα από συστήματα καύσης για αεριοποίηση αγροτικών και δασικών υπολειμμάτων με βιομηχανικά απόβλητα-κινητική μελέτη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτη https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84780
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής, μελετήθηκε η δυνατότητα αεριοποίησης αγροτικών (στελέχη βάμβακος, στέμφυλα, ηλίανθος) και δασικών υπολειμμάτων (πευκοβελόνες), καθώς και βιομηχανικών αποβλήτων (πριονίδι, RDF) με CO2, προκειμένου να εξετασθεί η απόδοση της διεργασίας, ο ρυθμός των αντιδράσεων, η αντιδραστικότητα, καθώς και η θερμική συμπεριφορά των δειγμάτων. Η συγκεκριμένη διεργασία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι συμβάλλει στην άμβλυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου αφού το CO2 δεσμεύεται, ανακυκλώνεται και μετατρέπεται σε CO, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία μηχανών, τουρμπινών, καθώς και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.Τα δείγματα αεριοποιήθηκαν σε σύστημα διαφορικής θερμικής ανάλυσης (TG/DTG). Σε αεριοποίηση υποβλήθηκαν τόσο τα μεμονωμένα δείγματα, όσο και τα μίγματα των βιομηχανικών αποβλήτων με κάθε αγροτικό και δασικό απόβλητο, σε αναλογίες 70:30, αντιστοίχως. Παράλληλα, αναπτύχθηκε κινητικό μοντέλο, που αποσκοπούσε στην προσομοίωση των αντιδράσεων και τoν καθορισμό των κινητικών παραμέτρων.Διαπιστώθηκε ότι για όλα τα δείγματα, η αεριοποίηση ξεκίνησε μετά τους 650°C. Το πριονίδι, καθώς και τα μίγματα Ηλίανθος-Πριονίδι και Πεύκο-RDF παρουσίασαν το μέγιστο ρυθμό αντίδρασης και έκλυσης CO. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι απαιτήθηκε υψηλή ενέργεια ενεργοποίησης προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αντίδραση Boudouard, η οποία κυμάνθηκε από 166-250 kJ/mole. Τόσο οι τιμές της ενέργειας ενεργοποίησης, όσο και της τάξης αντίδρασης που προέκυψαν από το κινητικό μοντέλο ήταν εντός των ορίων που προτείνει η βιβλιογραφία, ενώ οι χαμηλές τιμές της τυπικής απόκλισης υποδηλώνουν πως το μοντέλο έκανε καλή προσαρμογή των δεδομένων και τα αποτελέσματα ήταν πολύ ικανοποιητικά.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά