Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Παραγωγή κεραμικών από υπολείμματα εκχύλισης λατερίτη και φαϋαλιτικής σκωρίας

Tsiftsis Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0A167C7D-0AE2-40B7-8006-85F3B1EDE4B8
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Τσιφτσής, "Παραγωγή κεραμικών από υπολείμματα εκχύλισης λατερίτη και φαϋαλιτικής σκωρίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84788
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

H διπλωματική εργασία παρουσιάζει την παραγωγή και μελέτη κεραμικών και υαλοκεραμικών υλικών από βιομηχανικά απόβλητα, συγκεκριμένα από φαϋαλιτική σκωρία από κάμινο πλάσματος και από υπολείμματα ατμοσφαιρικής εκχύλισης λατερίτη με χρήση θειϊκού οξέος. Τα κεραμικά και υαλοκεραμικά παράχθηκαν με την μέθοδο της ξηρής συμπίεσης και πύρωσης σε τέσσερις θερμοκρασίες 900, 1000, 1100 και 1200 °C και 700, 800, 850 και 900 °C αντίστοιχα. Τα αρχικά υλικά και τα παραχθέντα προϊόντα αναλύθηκαν ως προς την χημική και ορυκτολογική τους σύσταση, με τεχνικές XRF, XRD, και FT-IR. Προσδιορίστηκαν επίσης ιδιότητες όπως το πορώδες, η πυκνότητα, η υδατοαπορροφητικότητα, η αντοχή σε μονοαξονική θλίψη και σε κάμψη, η μικροσκληρότητα και ο συντελεστής θερμικής διαστολής. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές θερμικής καταπόνησης, ψύξης και απόψυξης, αντίστασης σε χημική διάβρωση (HCl, KOH) και τοξικότητας. Τα αποτελέσματα κρίνονται πολύ ικανοποιητικά και τα παραγόμενα υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές εφαρμογές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά