Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βέλτιστη λειτουργία ενεργειακών συστημάτων ομάδων μεγάλων κτηρίων

Farinis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/924BBF62-2E1E-4D9F-94C7-2F40FF44C202
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Φαρίνης, "Βέλτιστη λειτουργία ενεργειακών συστημάτων ομάδων μεγάλων κτηρίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84794
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ανάπτυξη των microgrids επέτρεψε στους καταναλωτές να αναπτύξουν βέλτιστες στρατηγικές διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας και ανταπόκρισης στη ζήτηση. Με βάση αυτή την ιδέα, εικονικοί καταναλωτές και microgrids μπορούν να δημιουργηθούν σε μια παραδοσιακή πολεοδομική δομή, εκμεταλλευόμενοι την ικανότητα των microgrids να λειτουργούν συνδεδεμένα ή αποσυνδεδεμένα στο δίκτυο. Ως εκ τούτου, καθίσταται αναγκαία η ανάπτυξη πιο πολύπλοκων συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης της ενέργειας.Σε αυτή τη διπλωματική εργασία, αναπτύχθηκε ένα πολύ εύκολο στην εφαρμογή και υπολογιστικά αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας (ΣΔΕ) στο Matlab. Βασίζεται σε ένα ιεραρχικό σύστημα πολλαπλών πρακτόρων που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους ενός microgrid, το οποίο αποτελείται από μια ομάδα κτιρίων, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), από συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (ΣΑΕ) και ηλεκτρικά οχήματα (ΗΟ). Το εξεταζόμενο πρόβλημα βελτιστοποίησης επιλύεται με τη χρήση του αλγόριθμου particle swarm optimization (PSO), που εξασφαλίζει τη βέλτιστη χρήση κάθε συνιστώσας του microgrid. Βάσει των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του αλγορίθμου στη λειτουργία του microgrid, τόσο στο χρονικό πλαίσιο μιας ημέρας όσο και μιας εβδομάδας, μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση κόστους 40%, ενώ ικανοποιούνται όλες οι ενεργειακές ανάγκες και οι περιορισμοί λειτουργίας του microgrid.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά