Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Γεωστατιστική ανάλυση δεδομένων στάθμης υδροφορέα στο υδατικό διαμέρισμα Κρήτης

Koutsellis Leonidas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4C0AC88E-CE7A-4FA0-9A4C-6F63AFB18243
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Λεωνίδας Κουτσέλλης, "Γεωστατιστική ανάλυση δεδομένων στάθμης υδροφορέα στο υδατικό διαμέρισμα Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84801
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το γλυκό νερό αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη μας. Το γεγονός ότι δεν βρίσκεται σε αφθονία οδηγεί στην επιτακτική ανάγκη για την εύρεση τρόπων ορθολογικής διαχείρισης του. Στα πλαίσια αυτά κινείται η παρούσα διπλωματική εργασία που αποσκοπεί στον προσδιορισμό των υπογείων υδροφορέων του υδατικού διαμερίσματος Κρήτης οι οποίοι παρουσιάζουν κακή ποσοτική κατάσταση, ώστε να γίνει η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος.Για τον προσδιορισμό αυτό, έγινε η γεωστατιστική ανάλυση των δεδομένων μέσης στάθμης των υπογείων υδροφορέων από 472 υδροσημεία της Κρήτης και των δεδομένων μέσου ύψους των βροχοπτώσεων, όπως αυτό καταγράφτηκε σε 81 μετεωρολογικούς σταθμούς του νησιού. Ακολούθησε η συσχέτιση τους. Η γεωστατιστική μας βοηθά, διότι ασχολείται µε την χωρική εκτίμηση φυσικών μεγεθών σε σημεία μιας περιοχής μελέτης όπου δεν υπάρχουν μετρήσεις. Ο στόχος είναι η αναπαραγωγή της χωρικής κατανομής στις περιοχές αυτές βάσει των μετρημένων τιμών στα γνωστά σημεία, όταν είναι γνωστό πως οι μετρήσεις παρουσιάζουν χωρική εξάρτηση μεταξύ τους. Οι πιο γνωστές γεωστατιστικές μέθοδοι είναι οι μέθοδοι Kriging.Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ArcGIS και την μέθοδο Kriging για τέσσερα διαφορετικά μοντέλα (σφαιρικό, εκθετικό, Γκαουσσιανό, K-Bessel) για την μέση στάθμη υδροφορέων και τα μέσα ύψη βροχοπτώσεων, έγινε η καταγραφή των σφαλμάτων των μοντέλων αυτών, για να επιλεχθεί το βέλτιστο, κατασκευάστηκαν τα αντίστοιχα ημιβαριογράμματα και εν συνεχεία διεξήχθη η χαρτογράφηση της εκτιμώμενης μέσης στάθμης καθώς και η χαρτογράφηση για τα εκτιμώμενα μέσα ύψη βροχοπτώσεων για όλη την έκταση του νησιού. Έπειτα βρέθηκαν ποιες περιοχές με αρκετές γεωτρήσεις έχουν μέγιστη μέση στάθμη υδροφόρου ορίζοντα κάτω από 30 m και δέχονται ετησίως λιγότερο από 600 mm βροχοπτώσεων. Οι υπόγειοι υδροφορείς αυτοί εκτιμώνται πως παρουσιάζουν κακή ποσοτική κατάσταση.Τέλος έγινε μια αποτίμηση των αποτελεσμάτων αυτών, μία εκτίμηση για την επιρροή των σφαλμάτων σε αυτά και παρατέθηκαν τρόπου αποφυγής τους. Ακολούθησαν προτάσεις για μελλοντικές έρευνες και προτάσεις για μέτρα αντιμετώπισης της υποβάθμισης των υπογείων υδροφορέων Κρήτης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά