Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιοπιστία συστήματος και ανάλυση σφάλματος με δένδρο αποφάσεων ατμοηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αντικείμενο μελέτης: ΑΗΣ Χανίων

Koutsaki Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/261E3F7E-F8B1-4450-A9EF-82CD358E7DB8
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Κουτσάκη, "Αξιοπιστία συστήματος και ανάλυση σφάλματος με δένδρο αποφάσεων ατμοηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αντικείμενο μελέτης: ΑΗΣ Χανίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84802
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το νησί της Κρήτης στην Ελλάδα διατρέχεται από ένα ανεξάρτητο ηλεκτρικό δίκτυο. Η ήδη υψηλή ζήτηση ισχύος και ενέργειας από το νησί διαρκώς αυξάνεται. Αυτό οδήγησε στην απόφαση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι το σύνολο σχεδόν της ενεργειακής ζήτησης του νησιού να προέρχεται από την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω του καλωδίου διασύνδεσης, και οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης να τεθούν εκτός λειτουργίας. Ωστόσο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ορισμένες από αυτές τις μονάδες πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή/ετοιμότητα. Μία από αυτές τις μονάδες είναι και ο αεριοστρόβιλος ABB GT8 45MW του συνδυασμένου κύκλου στο σταθμό της Ξυλοκαμάρας που βρίσκεται στην πόλη των Χανιών και αποτελεί το αντικείμενο της μελέτης της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας.Η συγκεκριμένη μονάδα επελέγη για τη μελέτη καθώς είναι αρκετά μεγάλη, αναλαμβάνει γρήγορα φορτίο και έχει τέλεια ανταπόκριση στις μεταβολές συχνότητας του δικτύου. Ωστόσο παρουσιάζει και ένα μειονέκτημα. Σύμφωνα με την οδηγία 2010/75/EU αναφορικά με της εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν επιτρέπεται η συγκεκριμένη μονάδα να υπερβαίνει το 70% του ονομαστικού της φορτίου καθώς δεν είναι συμμορφωμένη με τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπής ρίπων. Προκειμένου να παρακαμφθεί αυτός ο περιορισμός, πρέπει να γίνουν ορισμένες δαπανηρές επενδύσεις η τελική απόφαση για τις οποίες εξαρτάται κατά πολύ από της αξιοπιστία της μονάδας. Στην παρούσα μελέτη αναλύεται κατά πόσο η συγκεκριμένη μονάδα της ABB μπορεί να ανταπεξέλθει αξιόπιστα και ικανοποιητικά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.Η ανάλυσή μας περιλαμβάνει i) Ανάλυση Δένδρου Λαθών (Fault Tree Analysis) με σκοπό να μας επιτρέψει να κατασκευάσουμε και να αναλύσουμε Διαγράμματα Δένδρων Λαθών (Fault Tree Diagrams), ii) Ανάλυση Δένδρου Γεγονότων (Event Tree Analysis) με σκοπό να μας επιτρέψει να αναλύσουμε τα πιθανά αποτελέσματα ενός γεγονότος και iii) Ανάλυση Weibull (Weibull Analysis) με σκοπό να μας επιτρέψει την κατασκευή μοντέλων Weibull για τα στοιχεία του συστήματος. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση είναι το Isograph Reliability Workbench, ένα πρόγραμμα κατάλληλο για αναλύσεις ασφαλείας με βάση το πρότυπο ISO 26262. Τα δεδομένα της μελέτης μας, έχουν αντληθεί από αξιόπιστες πηγές όπως είναι: τα αρχεία της εταιρίας και οι επίσημες τεχνικές προδιαγραφές για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά