Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αλγόριθμος ανίχνευσης σφαλμάτων σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση κατάλληλα εξοπλισμένου μη-επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV)

Zormpas Alexandros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/72FDEF98-9BDE-4959-B1A2-83C4DEFC806C
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλέξανδρος Ζορμπάς, "Αλγόριθμος ανίχνευσης σφαλμάτων σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση κατάλληλα εξοπλισμένου μη-επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV)", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84840
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η επιθεώρηση και συντήρηση του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ήταν και συνεχίζει να αποτελεί σημαντική πρόκληση για την εξασφάλιση σταθερότητας. Η παρούσα εργασία εξετάζει την αποτελεσματικότητα εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων επεξεργασίας εικόνας και τεχνητής νοημοσύνης και την εξέταση των περιορισμών τους προς διευκόλυνση της επιθεώρησης. Η προτεινόμενη μεθοδολογία, γραμμένη σε γλώσσα Python, αποτελείται από τρία στάδια. Στο πρώτο γίνεται εντοπισμός των αγωγών μέσω ενός νευρωνικού δικτύου εκπαιδευμένου για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται προσπάθεια ανίχνευσης της τραβέρσας, αποκλειστικά στα κομμάτια της εικόνας που υπάρχουν αγωγοί. Το φίλτρο Gabor επιτρέπει τον εντοπισμό της σε διάφορες διευθύνσεις φιλτράροντας την εικόνα με αντίστοιχο kernel. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, προτείνονται δύο επιμέρους μεθοδολογίες για τον εντοπισμό των μονωτήρων. Η μία βασίζεται σε φιλτράρισμα με μορφολογικούς συντελεστές και η δεύτερη στην εκπαίδευση ενός νευρωνικού δικτύου για τον εντοπισμό του σώματος του μονωτήρα. Τέλος, αντιστοιχούνται τα εντοπισμένα pixels στην εικόνα υπέρυθρου φάσματος για την εξαγωγή της θερμοκρασίας καθενός μονωτήρα και την αναζήτηση για σφάλμα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά