Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσομοίωση λειτουργίας φωτοβολταϊκών συστοιχιών ενσωματωμένων σε κτίρια

Tepelidis Avraam

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/363E6BAB-0FD7-4C3D-B222-DEE0F5E727A7
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αβραάμ Τεπελίδης, "Προσομοίωση λειτουργίας φωτοβολταϊκών συστοιχιών ενσωματωμένων σε κτίρια", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84846
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι φωτοβολταϊκές διατάξεις που εγκαθίστανται σε αστικό περιβάλλον ή επάνω σε κινούμενες επιφάνειες (πχ. ηλεκτρικά οχήματα) συχνά λειτουργούν σε συνθήκες μερικής σκίασης, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της ενέργειας που παράγουν. Για την αύξηση της παραγωγής ισχύος μίας φωτοβολταϊκής συστοιχίας που λειτουργεί σε συνθήκες μερικής σκίασης έχει προταθεί η μέθοδος της δυναμικής αναδιάταξης των ηλεκτρικών διασυνδέσεων μεταξύ των επιμέρους φωτοβολταϊκών πλαισίων που αυτή περιλαμβάνει. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία μελετήθηκε η υλοποίηση της δυναμικής αναδιάταξης φωτοβολταϊκών συστοιχιών με εφαρμογή τριών εναλλακτικών αλγορίθμων βελτιστοποίησης, των Particle Swarm Optimization (PSO), Genetic Algorithms (GA) και Differential Evolution (DE), αντίστοιχα. Αναπτύχθηκε μοντέλο του αναδιατασσόμενου φωτοβολταϊκού συστήματος σε περιβάλλον Matlab/Simulink και πραγματοποιήθηκαν συγκρίσεις των αλγορίθμων βελτιστοποίησης ως προς την ταχύτητα σύγκλισης τους και την παραγωγή ισχύος του φωτοβολταϊκού συστήματος σε διάφορα σενάρια σκίασης της φωτοβολταϊκής συστοιχίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά