Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Οπτική Αντίληψη και Τοπίο | Η αλλαγή από την προσέγγιση του J.J. GIBSON σε σχέση με τις καθιερωμένες θεωρίες

Seferli-Frantzi Kondylia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/553095B2-7D02-41EC-A2F8-7598E7769FB2
Έτος 2020
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κονδυλία Σεφερλή-Φραντζή, "Οπτική Αντίληψη και Τοπίο | Η αλλαγή από την προσέγγιση του J.J. GIBSON σε σχέση με τις καθιερωμένες θεωρίες", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84900
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην ερευνητική εργασία με θέμα "ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ και ΤΟΠΙΟ: Η αλλαγή από την προσέγγιση του J.J. GIBSON σε σχέση με τις καθιερωμένες θεωρίες", αναλύεται η οικολογική προσέγγιση στην οπτική αντίληψη, του J.J.Gibson, θεωρητικού της αντίληψης από τους πιο σημαντικούς στον 20ό αιώνα.Γίνεται μία πρώτη εισαγωγή στο θέμα μέσω των εννοιών της αντίληψης και στη συνέχεια της οπτικής αντίληψης, οι οποίες παρουσιάζονται μέσα από διαφορετικές τάσεις και θεωρίες, με έμφαση στην φαινομενολογική προσέγγιση και στη σχέση της με το τοπίο. Για την κατανόηση της έννοιας του τοπίου επιχειρείται μία σύντομη προσέγγιση των εννοιών περιβάλλον-φύση-τόπος-τοπίο, από την αλληλουχία των οποίων προκύπτουν και οι διαφοροποιήσεις τους.Στη συνέχεια, εισάγεται η προσέγγιση του τοπίου στο σχεδιασμό, με εκκίνηση το τοπίο - θέαμα και στόχευση στη διερεύνηση της δυναμικής του διάστασης. Η ερευνητική εργασία εστιάζει στο τοπίο ως δυναμική διαδικασία βασιζόμενη στις θεωρίες των Ι. Harg, J. Corner, St. Allen και F.Guattari και στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία που επιλέγεται για την προσέγγιση του.Βάσει της παραπάνω διαδικασίας θεμελιώνεται η κατανόηση της θεωρίας του Gibson. Πρόκειται για μία νέα θεωρία που αναπτύσσει δική της ορολογία και λεξιλόγιο για τον κόσμο και την αντίληψη του, βασιζόμενη σε οικολογικές αρχές.Καταλήγοντας, η ερευνητική εργασία θέτει τις βάσεις για την προσέγγιση της θεωρίας του Gibson στο τοπίο ως εργαλείο σχεδιασμού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά