Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Factors affecting co-valorization of fayalitic and ferronickel slags for the production of alkali activated materials

Komnitsas Konstantinos, Petrakis Evaggelos, Karmali Vasiliki, Bartzas Georgios, Yurramendi, Lourdes

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F38CB5DC-2F9F-42C6-86B3-B4C36977FAD9
Έτος 2020
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά K. Komnitsas, L. Yurramendi, G. Bartzas, V. Karmali and E. Petrakis, "Factors affecting co-valorization of fayalitic and ferronickel slags for the production of alkali activated materials," Sci. Total Environ., vol. 721, Jun. 2020. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.137753 https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137753
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

The first objective of this experimental study is the assessment of the alkali activation potential of two types of fayalitic slags, an as-received one (FS) and the one obtained after plasma treatment (FSP) of the initial FS, for the production of alkali-activated materials (AAMs). Furthermore, the second objective is the elucidation of the co-valorization potential of FS and FSP slags when mixed with ferronickel (FeNi) slag (LS). The alkaline activating solution used was a mixture of sodium hydroxide (NaOH) and sodium silicate (Na2SiO3). The effect of various operating parameters, such as H2O/Na2O and SiO2/Na2O ratios present in the activating solution, curing temperature, curing period and ageing period on the compressive strength, density, water adsorption, porosity and toxicity of the produced AAMs was explored. The structural integrity of selected AAMs was investigated after firing specimens for 6 h at temperature up to 500 oC, immersion in distilled water and acidic solution or subjection to freeze-thaw cycles for a period of 7 or 30 days. The characterization of the raw materials and the produced AAMs was performed with the use of analytical techniques, namely particle size analysis, X-ray fluorescence analysis (XRF), X-ray diffraction (XRD), Fourier-transform infrared (FTIR) spectroscopy and Scanning Electron Microscopy (SEM). The results of this study show that FS- and FSP-based AAMs acquire compressive strength of 44.8 MPa and 27.2 MPa, respectively. When FS and FSP were mixed with LS at 50:50 %wt ratios the compressive strength of the produced specimens increased to 64.3 MPa and 45.8 MPa, respectively. Furthermore, selected AAMs produced after co-valorisation of slags retained sufficient compressive strength after firing at 500 oC, 45-68 MPa, and exhibited very low toxicity. These findings prove the alkali activation potential of fayalitic slags as well as their co-valorization with ferronickel slag for the production of AAMs, an approach which is in line with the principles of zero-waste and circular economy.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά