Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος μεγιστοποίησης της παραγωγής ισχύος τριβοηλεκτρικών γεννητριών

Vrouvakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9D2273BA-5F0D-42D1-B7CD-FC82A94B2774
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Βρουβάκης, "Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος μεγιστοποίησης της παραγωγής ισχύος τριβοηλεκτρικών γεννητριών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.85096
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη εναλλακτικών ηλεκτρονικών διατάξεων για τη μεγιστοποίηση της ισχύος που παράγεται από τριβοηλεκτρικές γεννήτριες. Αναπτύχθηκαν εναλλακτικά μοντέλα προσομοίωσης τόσο των τριβοηλεκτρικών γεννητριών, όσο και των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων επεξεργασίας της ισχύος που παράγουν. Επίσης, αναπτύχθηκε κατάλληλος αλγόριθμος για τον έλεγχο του μετατροπέα ισχύος που συνδέεται στην έξοδο της τριβοηλεκτρικής γεννήτριας έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η ισχύς που παρέχεται στο τροφοδοτούμενο ηλεκτρικό φορτίο. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις όλων των εναλλακτικών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας που μελετήθηκαν σε περιβάλλον MATLAB/Simulink, καθώς και σύγκριση της λειτουργίας τους ως προς τη βελτίωσης της παραγωγής ισχύος που επιτυγχάνουν.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά