Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση εδαφικών υποχωρήσεων λόγο υπεραντλήσεων στη λεκάνη Βαγιονιάς-Ασημίου (Δυτικό τμήμα λεκάνης Μεσσαράς)

Giakoumakis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/536F0D4E-B411-4D6B-9254-06D1B0675DA0
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Γιακουμάκης, "Εκτίμηση εδαφικών υποχωρήσεων λόγο υπεραντλήσεων στη λεκάνη Βαγιονιάς-Ασημίου (Δυτικό τμήμα λεκάνης Μεσσαράς)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.85235
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η πεδιάδα της Μεσσαράς αποτελεί την μεγαλύτερη και σημαντικότερη αγροτική περιοχή της Κρήτης. Η εντατική άρδευση των αγροτικών εκτάσεων και η έλλειψη ευαισθησίας όσον αφορά την διαχείριση του περιβάλλοντος, οδήγησε στην ανόρυξη μεγάλου αριθμού υδρογεωτρήσεων, την εντατική άντληση του υπόγειου νερού και την μεγάλη πτώση της πιεζομετρικής στάθμης. Σκοπός της εργασίας είναι η εκτίμηση των εδαφικών υποχωρήσεων λόγω της υπεράντλησης στην περιοχή Βαγιονιάς-Ασημίου. Αναλύθηκε ο μηχανισμός εκδήλωσης του φαινομένου των εδαφικών υποχωρήσεων και έγινε προσομοίωση της κινητικής συμπεριφοράς των σχηματισμών στην περιοχή έρευνας με την βοήθεια λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων. Εκτιμήθηκαν οι αναμενόμενες υποχωρήσεις του εδάφους σε σχέση με την ταπείνωση του υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με εκτιμήσεις υποχωρήσεων που έχουν προκύψει από άλλες ερευνητικές εργασίες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά