Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

An FPGA-based architecture to simulate cellular automata with large neighborhoods in real time

Kyparissas Nikolaos, Dollas Apostolos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6E4A6214-112B-4C86-864B-C64564839E78
Έτος 2019
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά N. Kyparissas and A. Dollas, "An FPGA-based architecture to simulate cellular automata with large neighborhoods in real time," in 29th International Conference on Field-Programmable Logic and Applications, 2019, pp. 95-99. doi: 10.1109/FPL.2019.00024 https://doi.org/10.1109/FPL.2019.00024
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

In this paper we present a reconfigurable logic-based parallel architecture for the computation of 29X29 large-neighborhood cellular automata at 60 frames-per-second (FPS) real time update rate, using a small FPGA. The computation for each one of the n^2 elements of a two-dimensional input is O(κ2), where k is the size of the neighborhood in each dimension. All buffering and computation is performed internally in the FPGA. In terms of performance results, our architecture outperforms a general-purpose CPU running highly optimized software programmed in C by up to 51X; in neighborhoods up to 11X11 in which there are published results from GPUs our architecture has similar performance to GPUs at one-tenth the energy requirements, however, our architecture has the same performance for 29X29 neighborhoods whereas GPU performance drops as neighborhood grows. We expect this work to provide enabling new tools for the use of cellular automata models in the physical sciences.

Υπηρεσίες

Στατιστικά