Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Sensitivity analysis of the PVT data accuracy to well performance

Kyriakogkona Konstantina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7680C2C0-2426-4A21-804B-CE00328EE3D8
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Konstantina Kyriakogkona, "Sensitivity analysis of the PVT data accuracy to well performance", Master Thesis, School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.85305
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η προσομοίωση σε υπολογιστή είναι το κύριο εργαλείο των μηχανικών ταμιευτήρων/παραγωγής, στοχεύοντας στην βελτιστοποίηση της παραγωγής. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η διεξαγωγή μίας ανάλυση Πίεσης - Όγκου - Θερμοκρασίας (PVT), μια διαδικασία που δεν είναι πάντοτε εφικτή κατά τα πρώτα στάδια της παραγωγής. Σε αυτή την περίπτωση, οι εμπειρικές εξισώσεις οριζόμενες ως “Black Oil Correlations” αποτελούν την πιο βιώσιμη λύση για να ξεπεραστεί το προαναφερθέν εμπόδιο.Πολυάριθμες εμπειρικές φόρμουλες διατίθενται σε όλα τα λογισμικά προσομοίωσης δεξαμενών και ταμιευτήρων, η χρήση των οποίων έχει ως αποτέλεσμα την πρόβλεψη των ιδιοτήτων PVT ενός ρευστού δεξαμενής. Ωστόσο, υπάρχουν δύο κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τη χρήση αυτών των εξισώσεων που πρέπει να απαντηθούν. Το κύριο είναι εάν όλες χαρακτηρίζονται από την ίδια ακρίβεια στις προβλέψεις τους ή όχι. Επιπλέον, απαιτείται να εξεταστεί ποια είναι η απαραίτητη διαδικασία για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων τους. Βάσει των παραπάνω, σε αυτή την εργασία αξιολογείται η αποδοτικότητα πρόβλεψης των πιο γνωστών εκ των εμπειρικών εξισώσεων, έναντι πραγματικών PVT μετρήσεων για διαφορετικούς τύπους πετρελαίου, πριν και μετά από την προσαρμογή τους στα διαθέσιμα δεδομένα πεδίου. Αυτές οι προσομοιώσεις διεξήχθησαν χρησιμοποιώντας το PROSPER, ένα λογισμικό βιομηχανικής παραγωγής και ανάλυσης συστημάτων.Τα αποτελέσματα που ελήφθησαν δείχνουν ότι ακόμη και για το απλούστερο υγρό, η εμπειρική εξίσωση που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να επιλέγεται με προσοχή. Παράλληλα, συνιστάται πάντα η συσχέτιση/προσαρμογή των PVT μετρήσεων σε πραγματικά δεδομένα πεδίου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά