Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Oil families affiliation study in western Greece oils and core extracts

Dimitrakopoulou Foteini-Dorothea

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D45634FC-929F-49E4-B06A-D9E1B1F11D9D
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Foteini-Dorothea Dimitrakopoulou, "Oil families affiliation study in western Greece oils and core extracts", Master Thesis, School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.85310
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η Δυτική Ελλάδα αποτελεί μια γνωστή περιοχή υδρογονανθράκων. Κατά τη διάρκεια της Κλασσικής Περιόδου της Αρχαίας Ελλάδας και της περιόδου της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας υπήρχαν περιοχές στις οποίες ανέβλυζε πετρέλαιο, επομένως εθεωρούντο σημαντικές για τη μελέτη υδρογονανθράκων και την παραγψγή πετρελαίου. Παρά το γεγονός ότι η ύπαρξη υδρογονανθράκων ήταν γνωστή, οι έρευνες για υδρογονάνθρακες δεν είχαν αρχίσει εντατικά μέχρι τον περασμένο αιώνα. Από την εποχή εκείνη, μόνο τρία κοιτάσματα υδρογονανθράκων ανακαλύφθηκαν – τα κοιτάσματα της Καβάλας και του Πρίνου στο Αιγαίο, καθώς και το κοίτασμα στο Δυτικό Κατάκολο στη Δυτική Πελοπόννησο. Η Δυτική Ελλάδα εξακολουθεί να είναι περιοχή με μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον λόγο της γεωλογικής ιστορίας και της δομικής γεωλογίας των τριών σημαντικών ζωνών – οι Ζώνες Gavrovo, Pre-Apulian και Ionian (η τελευταία από τις οποίες θεωρείται να έχει τη πιο μεγάλη δυνατότητα για ταμιευτήρες πετρελαίου και φυσικού αερίου). Μολονότι οι γνώσεις για τις έρευνες κοιτασμάτων πετρελαίων έχουν επεκταθεί σημαντικά, πολύ λίγες έρευνες έχουν γίνει σε αυτές τις περιοχές.Η εργασία αυτή εστιάζει κυρίως σε δύο βασικά στοιχεία. Αρχικά, τη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων περιέχοντας όλες τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τους υδρογονάνθρακες στη Δυτική Ελλάδα, και στη συνέχεια την ανάλυσή τους. Η βάση δεδομένων αποτελεί μια βάση στοιχείων που μπορεί να επεκταθεί, ως αποτέλεσμα της εξερεύνησης νέων κοιτασμάτων στη Δυτική Ελλάδα. Η μέθοδος της ανάλυσης συστάδων (ιεραρχικής ταξινόμησης) χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων, με τη χρήση του MATLAB λογισμικού. Μέσω της ανάλυσης καθτορίστηκαν πληροφορίες όπως το είδος του κηρογόνου, η ωριμότητα, το είδος των μητρικών πετρωμάτων, η δυνατότητα δημιουργίας υδρογονανθράκων, καθώς επίσης και ο πιθανός καθορισμός του περβάλλοντος εναπόθεσης. Στόχος της ανάλυσης αποτελεί η διαπίστωση ύπαρξης κάποιας σχέσης μεταξύ των υπαρχόντων δεδομένων, που θα μπορούσε να είναι πολύτιμη σε μελλοντικές εξερευνήσεις.Τα αποτελέσματα δίχνουν ότι τα παλαιότερα δείγματα από συμπαγείς σχηματισμούς, όπως για παράδειγμα τα Vigla Shales και το Posidonia Beds είναι πιο πιθανά να δημιουργήσουν υψηλής ποιότητας Τύπου ΙΙ κηρογόνο, ενώ οι νεότεροι σχηματισμοί είναι πιθανόν να δίνουν Τύπου ΙΙΙ και Τύπου IV κηρογόνα με χαμηλότερη ποιότητα υδρογονανθράκων. Επίσης, η ανάλυση των δειγμάτων αλκανίων των δειγμάτων από C14 έως C35 υποδηλώνει την προέλευση των δειγμάτων. Χρησιμοποιήθηκαν ραβδογράμματα και δενδρογράμματα για να απεικονίσουν τη πιθανή σχέση μεταξύ των δειγμάτων. Τα προκύπτοντα στοιχεία δείχνουν την πιθανότητα ύπαρξης δύο κύριων οικογενειών πετρελαίου, που θα μπορούσαν να έχουν πολύ σημαντική επιρροή σε μελλοντικές έρευνες. Θα πρέπει να τονιστεί ότι καθώς η έρευνα για υδρογονάνθρακες συνεχίζεται στη Δυτική Ελλάδα, περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να προστεθούν στη βάση δεδομένων προκειμένου να επιβεβαιωθεί η μεταξύ τους σχέση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά