Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Το πολιτισμικό τοπίο του Αποκόρωνα, εκφάνσεις του παραδοσιακού στην τουριστική κατοικία, εκτιμήσεις και προοπτικές.

Svets Gianna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E8C426BC-48BC-4638-9A52-9485D745FFDC
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γιάννα Σβετς, "The cultural landscape of Apokoronas, expressions of traditional forms in the tourist residence, assessments and prospects", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.85411
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το φαινόμενο του τουρισμού αποφέρει σαφώς πολλά κέρδη, όχι μόνο στον οικονομικό τομέα, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες αλλοίωσης του ελληνικού τοπίου, τόσο του φυσικού όσο και του δομημένου. Ο Αποκόρωνας αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς μέχρι και τη δεκαετία του 1970 περίπου, το φυσικό τοπίο του τον καθιστά ως περιοχή πρωτογενούς τομέα και οι κάτοικοί του ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και σε μικρότερο ποσοστό με την αλιεία ενώ σήμερα οι κάτοικοι, στην πλειοψηφία τους, έχουν στρέψει το επαγγελματικό τους ενδιαφέρον στον τομέα του τουρισμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη μίας μεγάλης αντίφασης μεταξύ του φυσικού τοπίου, των υποδομών της περιοχής, των παλιών κατοικιών και των τουριστικών καταλυμάτων τα οποία ποικίλουν σε κατηγορίες, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες κατά βάση στις παράκτιες περιοχές και τουριστικές κατοικίες στις ορεινές.Μεθοδολογία. Αρχικά θα διερευνηθεί ο τρόπος οργάνωσης του Αποκόρωνα, ως προς το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον του, συμπεριλαμβάνοντας τα μνημεία της περιοχής και τον ρόλο τους σε αυτήν. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στις περιπτώσεις της παραδοσιακής και της τουριστικής κατοικίας καθώς θα μελετηθούν τα βασικά χαρακτηριστικά που τις διέπουν, η επίδραση που προκαλεί η μία στην άλλη σε συνδυασμό με το φυσικό τοπίο και οι νομοθεσίες που τις πλαισιώνουν. Πρωτοτυπία. Η εργασία πρωτοτυπεί στην αξιολόγηση της μορφής της τουριστικής κατοικίας, ενώ παράλληλα, θα εξεταστεί η περίπτωση της εγκαταλελειμμένης, παραδοσιακής κατοικίας και οι πιθανοί τρόποι αποκατάστασής της ως προς τη μορφολογία της με σκοπό την επανένταξή της στο ενεργό δομημένο περιβάλλον είτε για την περίπτωση τουριστικής αξιοποίησης είτε όχι.Η ανάπτυξη του τουρισμού θα έπρεπε να είναι σε άμεση συνάρτηση με την προστασία, την ανάδειξη και την αξιοποίηση της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς της κάθε περιοχής και ο βασικός στόχος αυτής της Διπλωματικής Μεταπτυχιακής εργασίας είναι να δημιουργηθεί μία πρόταση που να φέρει τον Αποκόρωνα πιο κοντά σε αυτού του είδους την ιδεολογία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά