Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ίχνη χωρικών πτυχώσεων, ως αφηγήσεις στην φυσιογνωμία της Αθήνας

Adrianos Leonidas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/473498D7-B7A3-4BF9-BAA6-582F5939F236
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Λεωνίιδας Αδριανός, "Ίχνη χωρικών πτυχώσεων, ως αφηγήσεις στην φυσιογνωμία της Αθήνας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.85454
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η σύγχρονη πολυπλοκότητα της κοινωνίας, των ανθρωπίνων σχέσεων, των πληροφοριών, των αυξημένων ταχυτήτων μετέβαλαν όλες τις συνθήκες της σύγχρονης ζωής και έθεσαν νέες προκλήσεις στην αρχιτεκτονική δημιουργία και στην προσέγγισή της. Η παγκοσμιοποίηση, το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν αναπόφευκτα την αντίληψη για τον τόπο και ως επέκταση την εικόνα της σύγχρονης πόλης και τη ψυχοσύνθεση του ατόμου που ζει σε αυτή. Σε μια προσπάθεια κατανόησης του «είναι» του ανθρώπου σε μια σύγχρονη μητρόπολη, αναζητούνται τα πηγαία στοιχεία της χωρικής αντίληψης, της αίσθησης και της ψυχολογίας του. Έτσι αποσκοπείται να δημιουργηθεί ένα λεξιλόγιο εργαλείων, τόσο για την κατανόηση αυτών των στοιχείων, όσο και για το χωρικό σχεδιασμό που θα συμβάλει στη βελτίωση της φυσιογνωμίας της πόλης και στην ενεργοποίηση της διάθεσης του περιπατητή στο να την ανακαλύψει. Ερευνητικό πεδίο γίνεται το Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας, που ως πυρήνας της ελληνικής μητρόπολης βιώνει έντονα το άγγιγμα της παγκοσμιοποίησης και τείνει προς τη Γενική Πόλη που περιγράφει ο Rem Koolhaas. Με μοντέλο τον κύκλο του ήρωα, ο αστικός χώρος μετατρέπεται σε σκηνικό, όπου τα άτομα είναι πρωταγωνιστές και μέρος του εκθέματος. Ελαφριές επεμβάσεις, διάτρητες και αναστρέψιμες, χρωματισμένοι αρνητικοί όγκοι, έργα τέχνης και πράσινες επιφάνειες δημιουργούν ίχνη τόπων, καλώντας τον περαστικό να διαδράσει μαζί τους σε μια προσπάθεια ανάδειξης της αίσθησης της πόλης. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα προτείνεται η αφαίρεση των επεμβάσεων και η εξαγωγή ερωτηματολογίων αναφορικά με τον τρόπο που αυτές επέδρασαν στον ψυχισμό των ατόμων. Ο τόπος αποτελεί έναν μόνιμα ενδιάμεσο όρο σύνδεσης ετερογενών συσχετίσεων. Είναι διάτρητος﮲ αφήνει να περάσουν από μέσα του συμβάντα και καταστάσεις εγκαθιδρύοντας με αυτόν τον τρόπο σχέσεις όσο το δυνατόν εγγύτερες προς το γίγνεσθαι﮲ παράγοντας μια ιδιομορφία, μια διαφορά. Στον πολύπλοκο κόσμο που ζούμε σήμερα πώς μπορούμε να συλλάβουμε και να δημιουργήσουμε τόπους που θα εκλύουν αυτή τη λεπτή αίσθηση στην πόλη;

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά