Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Feasibility of industrial internet of things (IIoT) in flow assurance and production engineering

Tsarouchi Alexandra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A0A1C4FC-8303-4760-9530-B7B0F60CDE3D
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Alexandra Tsarouchi, "Feasibility of industrial internet of things (IIoT) in flow assurance and production engineering", Master Thesis, School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.85651
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ένας από τους πιο σημαντικούς στρατηγικούς στόχους του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ήταν ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Η εγκατάσταση συσκευών IIoT (Internet of things) στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου φαίνεται να αυξάνεται εκθετικά κατά την τελευταία δεκαετία.Το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) είναι ένα δίκτυο που αποτελείται από φυσικές συσκευές, αισθητήρες και άλλες συσκευές που βοηθούν στην εκτέλεση ορισμένων εργασιών. Είναι ένας μηχανισμός με τον οποίο είναι δυνατή η αίσθηση αλλαγών στους γύρω παράγοντες και στη συνέχεια να αναλάβουμε δράση. Όταν οι συσκευές είναι συνδεδεμένες και προγραμματισμένες, είναι εφικτό να λαμβάνετε δεδομένα από το περιβάλλον, να τα διαβιβάζετε και στη συνέχεια να λαμβάνετε μια απόφαση βάσει αυτού. Το IoT επιτρέπει την ενσωμάτωση συστημάτων που βασίζονται σε υπολογιστές με τα φυσικά συστήματα του κόσμου και οι συσκευές IoT αναμένεται να είναι σε θέση να επικοινωνούν με τον άνθρωπο όπως συμβαίνει με συσκευές πραγματικού κόσμου. Επιπλέον, οι υπολογιστές IIoT και Cloud είναι στενά συνδεδεμένοι. Το IIoT δημιουργεί τεράστια ποσότητα δεδομένων και το Cloud computing παρέχει τη διαδρομή για την παρουσίαση αυτών των δεδομένων με έναν χρήσιμο τρόπο στον τελικό χρήστη. Οι κύριοι στόχοι αυτής της ψηφιοποίησης στο επιχειρησιακό πλαίσιο είναι η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, η βελτιστοποίηση σε πραγματικό χρόνο και η επίτευξη ανώτερων δυνατοτήτων πρόβλεψης.Στην παρούσα διατριβή, το IoT συζητείται και αναλύεται, με έμφαση στις Βιομηχανικές εφαρμογές στον τομέα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, και συγκεκριμένα σε θέματα διασφάλισης ροής και μηχανικής παραγωγής. Αναλύει τους οδηγούς του IIoT, παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη και περιγράφει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εφαρμογή. Ο στόχος αυτή της εργασίας είναι να εφαρμόσει το IoT στην τεχνολογία μιας εταιρείας, με αποτέλεσμα περαιτέρω αυτοματοποίηση, αύξηση της παραγωγής, βελτιωμένα πρότυπα HSE και μειωμένο κόστος.Η συνεργασία με την Hydrafact Ltd, μια εταιρεία με έδρα το Εδιμβούργο του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία παρέχει εξειδικευμένη συμβουλευτική και τεχνολογική εμπειρία στην ανάντη O&G, επέτρεψε αυτήν τη μελέτη για την εφαρμογή του IoT στον αισθητήρα τους, HydraCHECK. Αυτό το προϊόν είναι μια αναλυτική λύση για την παρακολούθηση της συγκέντρωσης του αναστολέα ένυδρου άλατος και του αλατιού στο παραγόμενο νερό από έναν αγωγό. Η συσκευή IoT που χρησιμοποιείται είναι ένα Raspberry Pi, που είναι ένας υπολογιστής μικρής κλίμακας ικανός να εκτελέσει την επιθυμητή εργασία. Το Rapsberry Pi, συνδέθηκε με τον αισθητήρα, μέσω προγραμματισμού που επιτρέπει την επικοινωνία και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ HydraCHECK και του χρήστη. Οι κώδικες προγραμματισμού δημιουργήθηκαν τόσο στο εργαλείο οπτικού προγραμματισμού Python όσο και στο NodeRed, λόγω του γεγονότος ότι και οι δύο προϋπήρχαν στο Rapsberry Pi. Ωστόσο, στο τέλος, η Python φάνηκε να είναι πιο εφικτή λύση.Η προτεινόμενη μελέτη δείχνει τη σκοπιμότητα εφαρμογής του IoT στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και τη διασφάλιση ροής. Με τη χρήση μιας τέτοιας «έξυπνης» τεχνολογίας, οι λειτουργίες είναι πιο αποτελεσματικές, η παραγωγή βελτιστοποιείται και το κόστος μειώνεται.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά