Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υπερφασματικό δερματοσκόπιο για την διαγνωστική και αισθητική ανάλυση του δέρματος

Zacharopoulou Iliana

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B15CF960-F240-4C09-8603-615FBFF91ECD
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ηλιάνα Ζαχαροπούλου, "Υπερφασματικό δερματοσκόπιο για την διαγνωστική και αισθητική ανάλυση του δέρματος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.85671
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η Υπερφασματική απεικόνιση είναι ένα πολύ ισχυρό αναλυτικό εργαλείο που επιτρέπει την απόκτηση μιας σειράς εικόνων σε στενές φασματικές ζώνες. Αυτή η τεχνική καθιστά δυνατή την απόσπαση τόσο της χωρικής όσο και της φασματικής πληροφορίας για τη σκηνή υπό διερεύνηση. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιείται ευρέως για μη καταστροφική και μη επεμβατική ανάλυση σε διάφορους τομείς, που κυμαίνονται από την αξιολόγηση της ποιότητας των τροφίμων έως τις βιοϊατρικές εφαρμογές. Η μελέτη της γήρανσης και των επιπτώσεων που προκαλεί στο ανθρώπινο δέρμα έχει αποτελέσει εδώ και χρόνια αντικείμενο έρευνας τόσο στην ιατρική επιστήμη όσο και στη βιομηχανία θεραπευτικών καλλυντικών. Για χρόνια οι ειδικοί βασίζονταν στην αξιολόγηση της υφής του δέρματος με «γυμνό μάτι» με επιπτώσεις στην αντικειμενική διάγνωση και την αποτελεσματική θεραπεία. Μέχρι σήμερα αρκετές συσκευές απεικόνισης έχουν αναπτυχθεί με σκοπό να συμβάλλουν ως επιπλέον εργαλεία στην καλύτερη και πιο αντικειμενική διάγνωση έχοντας ωστόσο αρκετά μειονεκτήματα που εξακολουθούν να την επηρεάζουν. Στόχος αυτής της μελέτης είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος απεικόνισης που όχι μόνο θα απεικονίζει την υφή του δέρματος αλλά και να την ποσοτικοποιεί. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι επεξεργασίας εικόνας για την ανάλυση και την ποσοτικοποίηση της υφής του δέρματος με βάση τα χαρακτηριστικά της γήρανσης. Αυτή η μελέτη προτείνει μία νέα μέθοδο η οποία αποδεικνύεται ότι είναι πιο αποτελεσματική και παρέχει ποσοτική αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της υφής, σε σύγκριση με τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους για αυτό το σκοπό, όπως ο πίνακας συνεμφάνισης, το ιστόγραμμα και ο μετασχηματισμός της εικόνας στο πεδίο των συχνοτήτων. Τέλος, χρησιμοποιώντας ένα καινοτόμο υπερφασματικό δερματοσκόπιο είναι η δυνατή η συλλογή εικόνων της επιφάνειας του δέρματος σε στενές φασματικές ζώνες και εκτός του ορατού φάσματος που αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο μάτι. Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μέθοδο επεξεργασίας εικόνας και την κατάλληλη φασματική ζώνη εικόνας μπορούν να εξαχθούν περισσότερο ακριβείς και αντικειμενικές μετρήσεις που θα συμβάλλουν στην αντικειμενική διάγνωση των ειδικών και στην επιλογή αποτελεσματικότερων θεραπειών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά