Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συμβολή των συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για την απεικόνιση δομών στο Νοτίου Ιονίου.

Tsourvakas Antonios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/195D6A4F-52FB-48CF-992B-F6D34189196E
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος Τσουρβάκας, "Συμβολή των συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για την απεικόνιση δομών στο Νοτίου Ιονίου.", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.85675
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία δημιουργήθηκαν συνθετικά δεδομένα σεισμικής ανάκλασης σε θαλάσσια περιοχή στο Νότιο Ιόνιο με στόχο την επιλογή των βέλτιστων παραμέτρων και τεχνικών τόσο στο στάδιο της συλλογής όσο και στο στάδιο της επεξεργασίας των πραγματικών δεδομένων. Για τη δημιουργία τους, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Matlab(ΤΜ), στο εργαστήριο εφαρμοσμένης γεωφυσικής του Πολυτεχνείου Κρήτης, το οποίο βασίζεται στη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από υπάρχοντα δεδομένα σεισμικής ανάκλασης καθώς και γεωλογικές πληροφορίες από την ευρύτερη περιοχή κατασκευάστηκε σεισμικό μοντέλο μήκους 17500 m και βάθους 12000 m.Ως πρώτο βήμα έγινε η ταξινόμηση των συνθετικών δεδομένων κοινής πηγής σε καταγραφές κοινού ενδιάμεσου σημείου. Ακολούθησε η διόρθωση κανονικής χρονικής απόκλισης, στη συνέχεια δημιουργήθηκαν σεισμικές τομές υπέρθεσης χρησιμοποιώντας όλα τα ίχνη ή μερικά από αυτά τα οποία αντιστοιχούν σε κοντινά στην σεισμική πηγή υδρόφωνα (μερική υπέρθεση). Στην σεισμική τομή μερικής υπέρθεσης η οποία απεικονίζει καλύτερα τους ανακλαστήρες εφαρμόσθηκαν τεχνικές σεισμικής χωροθέτησης για την ανακατασκευή των ανακλαστήρων και την τοποθέτησή τους στην σωστή θέση.Χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι σεισμικής χωροθέτησης του Kirchoff, των πεπερασμένων διαφορών και η μέθοδος μετατόπισης φάσης στο χώρο συχνότητας κυματάριθμου. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν δέκα δοκιμές για σεισμικά μοντέλα όπου η σεισμική ταχύτητα ή η μέση τετραγωνική ταχύτητα εξαρτάται από την θέση του κοινού ενδιάμεσου σημείου και από τον διπλό κατακόρυφο χρόνο. Η βέλτιστη χωροθετημένη σεισμική τομή προέκυψε από την μέθοδο σεισμικής χωροθέτησης στο χώρο συχνότητας κυματάριθμου.Τέλος από την σύγκριση αυτής της χωροθετημένης τομής με το αρχικό γεωλογικό μοντέλο προέκυψε ότι η επιλογή των παραμέτρων του πειράματος καθώς και των μεθόδων επεξεργασία είναι η βέλτιστη, καθώς η σεισμική ανάκλαση απεικονίζει πολύ καλά τους ανακλαστήρες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά