Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συμβολή των συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για την απεικόνιση δομών στο Νοτίου Ιονίου.

Tsourvakas Antonios

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/195D6A4F-52FB-48CF-992B-F6D34189196E-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.85675-
Γλώσσαel-
Μέγεθος48 σελίδεςel
Μέγεθος2,6 megabytesen
ΤίτλοςΣυμβολή των συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για την απεικόνιση δομών στο Νοτίου Ιονίου.el
ΤίτλοςContribution of seismic reflection synthetic data for imaging structures in the Southern Ionian Seaen
ΔημιουργόςTsourvakas Antoniosen
ΔημιουργόςΤσουρβακας Αντωνιοςel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Vafeidis Antoniosen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Βαφειδης Αντωνιοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Manoutsoglou Emmanouilen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Μανουτσογλου Εμμανουηλel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Soupios Pantelisen
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Mineral Resources Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρωνel
ΠερίληψηΣτην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία δημιουργήθηκαν συνθετικά δεδομένα σεισμικής ανάκλασης σε θαλάσσια περιοχή στο Νότιο Ιόνιο με στόχο την επιλογή των βέλτιστων παραμέτρων και τεχνικών τόσο στο στάδιο της συλλογής όσο και στο στάδιο της επεξεργασίας των πραγματικών δεδομένων. Για τη δημιουργία τους, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Matlab(ΤΜ), στο εργαστήριο εφαρμοσμένης γεωφυσικής του Πολυτεχνείου Κρήτης, το οποίο βασίζεται στη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από υπάρχοντα δεδομένα σεισμικής ανάκλασης καθώς και γεωλογικές πληροφορίες από την ευρύτερη περιοχή κατασκευάστηκε σεισμικό μοντέλο μήκους 17500 m και βάθους 12000 m. Ως πρώτο βήμα έγινε η ταξινόμηση των συνθετικών δεδομένων κοινής πηγής σε καταγραφές κοινού ενδιάμεσου σημείου. Ακολούθησε η διόρθωση κανονικής χρονικής απόκλισης, στη συνέχεια δημιουργήθηκαν σεισμικές τομές υπέρθεσης χρησιμοποιώντας όλα τα ίχνη ή μερικά από αυτά τα οποία αντιστοιχούν σε κοντινά στην σεισμική πηγή υδρόφωνα (μερική υπέρθεση). Στην σεισμική τομή μερικής υπέρθεσης η οποία απεικονίζει καλύτερα τους ανακλαστήρες εφαρμόσθηκαν τεχνικές σεισμικής χωροθέτησης για την ανακατασκευή των ανακλαστήρων και την τοποθέτησή τους στην σωστή θέση. Χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι σεισμικής χωροθέτησης του Kirchoff, των πεπερασμένων διαφορών και η μέθοδος μετατόπισης φάσης στο χώρο συχνότητας κυματάριθμου. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν δέκα δοκιμές για σεισμικά μοντέλα όπου η σεισμική ταχύτητα ή η μέση τετραγωνική ταχύτητα εξαρτάται από την θέση του κοινού ενδιάμεσου σημείου και από τον διπλό κατακόρυφο χρόνο. Η βέλτιστη χωροθετημένη σεισμική τομή προέκυψε από την μέθοδο σεισμικής χωροθέτησης στο χώρο συχνότητας κυματάριθμου. Τέλος από την σύγκριση αυτής της χωροθετημένης τομής με το αρχικό γεωλογικό μοντέλο προέκυψε ότι η επιλογή των παραμέτρων του πειράματος καθώς και των μεθόδων επεξεργασία είναι η βέλτιστη, καθώς η σεισμική ανάκλαση απεικονίζει πολύ καλά τους ανακλαστήρες. el
ΠερίληψηIn this postgraduate thesis, synthetic seismic reflection data were created in a marine area in the Southern Ionian with the aim of selecting the optimal parameters and techniques both at the collection stage and at the actual data processing stage. To create them, Matlab software (TM) was used in the applied geophysics laboratory of the Technical University of Crete, which is based on the method of finite differences. Using data from existing seismic reflection data as well as geological information from the wider area, a seismic model 17500 m long and 12000 m deep was constructed. The first step was to classify the synthetic data from a common source in common intermediate recordings. This was followed by a correction of normal time deviation, followed by seismic cross-sectional cross-sections using all traces or some of those corresponding to sources close to the seismic source hydrophones (partial overvoltage). In the seismic section of partial overlap which better depicts the reflectors, seismic location techniques were applied for the reconstruction of the reflectors and their placement in the correct position. The methods of seismic location of Kirchoff, finite differences and the method of phase shift in the frequency range were used. In particular, ten tests were performed for seismic models where the seismic velocity or average square velocity depends on the position of the common intermediate point and the double vertical time. The optimal location of the seismic section was obtained by the Phase Shift method in the frequency range. Finally, the comparison of this spatial section with the original geological model showed that the choice of experiment parameters as well as processing methods is optimal, as the seismic reflection reflects the reflectors very well.en
ΤύποςΜεταπτυχιακή Διατριβήel
ΤύποςMaster Thesisen
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2020-06-03-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2020-
Θεματική ΚατηγορίαΣυνθετικά δεδομέναel
Θεματική ΚατηγορίαΕπεξεργασία σεισμικού σήματοςel
Θεματική ΚατηγορίαΣεισμική ανάκλασηel
Βιβλιογραφική ΑναφοράΑντώνιος Τσουρβάκας, "Συμβολή των συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για την απεικόνιση δομών στο Νοτίου Ιονίου.", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020el
Βιβλιογραφική ΑναφοράAntonios Tsourvakas, "Contribution of seismic reflection synthetic data for imaging structures in the Southern Ionian Sea", Master Thesis, School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2020en

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά