Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σωματικότητα _Χώροι «Εξ-υγίανσης» _WC σώμα και χώρος σε ειδικές συνθήκες

Maragkou Dafni-Efthymia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/10DE2138-71B2-4654-9A86-DCCBCA0A8BE1
Έτος 2020
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δάφνη-Ευθυμία Μαραγκού, "Σωματικότητα _Χώροι «Εξ-υγίανσης» _WC σώμα και χώρος σε ειδικές συνθήκες", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.85730
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο χώρος της τουαλέτας είναι ο χώρος όπου το κρυμμένο εσωτερικό του σώματος έρχεται σε στενή επαφή με το κρυμμένο εσωτερικό του κτιρίου, δύο «υδραυλικά» συστήματα προσωρινά συνδεδεμένα. Χώρος συνδεδεμένος με το ιδιωτικό απόβλητο, πέρα από την κυρίαρχη κοινωνική σκηνή. Η εργασία επιχειρεί να εξετάσει τη χωρικότητα και την εμπειρία του σώματος, στον χώρο της τουαλέτας. Το σώμα παίζει πρωτεύοντα ρόλο στις διαδικασίες παραγωγής, νοηματοδότησης και χρήσης του χώρου και ειδικότερα αποφασιστικό ρόλο σε σχέση με τον εξεταζόμενο χώρο της προσωπικής υγιεινής. Μελετώνται θεωρητικές θεματικές-συσχετίσεις: κανονικού/παθολογικού, σεξουαλικότητας/υγιεινής, δημόσιου/ιδιωτικού. Αναζητήσεις που σχηματοποιούνται στο «πεδίο» της τουαλέτας, ενός «τόπου» σύμπτωσης μεταξύ έλξης και αποστροφής. Ακολουθείται μία πορεία ανάλυσης από κοινωνικά θέματα, θέματα ορίων του σώματος σε εφαρμοσμένες θεωρητικές συσχετίσεις καθαριότητας και υγιεινής, έως τις εφαρμογές του χώρου της τουαλέτας, δηλαδή του ατομικού μπάνιου. Το «προσωπικό», η ιδιωτική αυτή συνθήκη, σε συνεχή επαναδιαπραγμάτευση με το δημόσιο. Στόχος της εργασίας είναι η αναζήτηση ζητημάτων κρυμμένων στο χωρικό εσωτερικό, που υπάρχουν στο πίσω πλάνο της κοινωνικής σκηνής· δραστηριοτήτων που παραβιάζουν τα όρια μεταξύ δημόσιου/ιδιωτικού και υφίστανται στον χώρο που αντιστοιχεί στην κάθετο(/). Πώς οι σωματικές πρακτικές μετασχηματίζονται σε αυτό που θεωρείται «κανονικό»· πώς συνέβαλε η τουαλέτα στη διαμόρφωση της σύγχρονης δυτικής χωρικής αντίληψης· τι υποδηλώνουν τα χωρικά αποτελέσματα αυτών των σχεδίων σε μια ευρύτερη κλίμακα.Σε αυτό το πλαίσιο, η εργασία θα δομηθεί σε τρεις ενότητες: Στην πρώτη ενότητα, επιχειρείται να μελετηθεί η σχέση σώματος-χώρου με εργαλείο κατανόησης τη θεωρητική συσχέτιση μεταξύ σεξουαλικότητας-υγιεινής. Στη δεύτερη ενότητα, γίνεται μια εξελικτική καταγραφή συμβάντων από τον 18ο αιώνα και μετά , που συνέβαλαν στην «εξυγίανση», στην ιατρικοποίηση και στην εισαγωγή της «τεχνολογίας» των «υδραυλικών». Αποκορύφωμα της οποίας θεωρείται το Μοντέρνο κίνημα• σταθμός στον εξεταζόμενο χώρο καθαριότητας. Η έρευνα, επικεντρώνεται χωρικά στο ατομικό μπάνιο, με σημεία που συνετέλεσαν στην εξέλιξή του. Τέλος, η τρίτη ενότητα εστιάζει στη μελέτη παραδειγμάτων —διαφορετικών δυνατών συνδέσεων σε σχέση με την τουαλέτα— ως απορρύθμιση του δημόσιου και του ιδιωτικού που αναμιγνύει στοιχεία και των δύο κατηγοριών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά