Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Near-zero-waste processing of low-grade, complex primary ores and secondary raw materials in Europe: technology development trends

Komnitsas Konstantinos, Spooren Jeroen, Binnemans, Koen, Björkmalm Johanna, Breemersch Koen, Dams Yoko, Folens Karel , González Moya, María, Horckmans Liesbeth, Kurylak, Witold, Lopez Maria, Mäkinen Jarno, Onisei Silviana, Oorts, Koen, Peys Arne, Pietek Grzegorz, Pontikes, Yiannis, Snellings, Ruben, Kinnunen Päivi, Tripiana Maria, Varia Jeet, Willquist Karin, Yurramendi, Lourdes

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/BA9C12F5-ACC3-4ACB-A313-646A2C2A37CA-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104919-
Αναγνωριστικόhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344920302378-
Γλώσσαen-
Μέγεθος1,78 megabytesen
Μέγεθος18 pagesen
ΤίτλοςNear-zero-waste processing of low-grade, complex primary ores and secondary raw materials in Europe: technology development trendsen
ΔημιουργόςKomnitsas Konstantinosen
ΔημιουργόςΚομνιτσας Κωνσταντινοςel
ΔημιουργόςSpooren Jeroenen
ΔημιουργόςBinnemans, Koenen
ΔημιουργόςBjörkmalm Johannaen
ΔημιουργόςBreemersch Koenen
ΔημιουργόςDams Yokoen
ΔημιουργόςFolens Karel en
ΔημιουργόςGonzález Moya, Maríaen
ΔημιουργόςHorckmans Liesbethen
ΔημιουργόςKurylak, Witolden
ΔημιουργόςLopez Mariaen
ΔημιουργόςMäkinen Jarnoen
ΔημιουργόςOnisei Silvianaen
ΔημιουργόςOorts, Koenen
ΔημιουργόςPeys Arneen
ΔημιουργόςPietek Grzegorzen
ΔημιουργόςPontikes, Yiannisen
ΔημιουργόςSnellings, Rubenen
ΔημιουργόςKinnunen Päivien
ΔημιουργόςTripiana Mariaen
ΔημιουργόςVaria Jeeten
ΔημιουργόςWillquist Karinen
ΔημιουργόςYurramendi, Lourdesen
ΕκδότηςElsevieren
ΠερίληψηWith an increasing number of low-grade primary ores starting to be cost-effectively mined, we are at the verge of mining a myriad of low-grade primary and secondary mineral materials. At the same time, mining practices and mineral waste recycling are both evolving towards sustainable near-zero-waste processing of low-grade resources within a circular economy that requires a shift in business models, policies and improvements in process technologies. This review discusses the evolution towards low-grade primary ore and secondary raw material mining that will allow for sufficient supply of critical raw materials as well as base metals. Seven low-grade ores, including primary (Greek and Polish laterites) and secondary (fayalitic slags, jarosite and goethite sludges, zinc rich waste treatment sludge and chromium-rich neutralisation sludge) raw materials are discussed as typical examples for Europe. In order to treat diverse and complex low-grade ores efficiently, the use of a new metallurgical systems toolbox is proposed, which is populated with existing and innovative unit operations: (i) mineral processing, (ii) metal extraction, (iii) metal recovery and (iv) matrix valorisation. Several promising novel techniques are under development for these four unit-operations. From an economical and environmental point of view, such processes must be fitted into new (circular) business models, whereby impacts and costs are divided over the entire value chain. Currently, low-grade secondary raw material processing is only economic and environmentally beneficial when the mineral residues can be valorised and landfill costs are avoided and/or incentives for waste processing can be taken into account.en
ΤύποςΑνασκόπησηel
ΤύποςReviewen
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2020-06-15-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2020-
Θεματική ΚατηγορίαProcessing of low grade resourcesen
Θεματική ΚατηγορίαNear-zero-wasteen
Θεματική ΚατηγορίαCircular economyen
Θεματική ΚατηγορίαLow-grade oresen
Θεματική ΚατηγορίαRecyclingen
Θεματική ΚατηγορίαCritical raw materialsen
Θεματική ΚατηγορίαMetalsen
Βιβλιογραφική ΑναφοράJ. Spooren, K. Binnemans, J. Björkmalm, K. Breemersch, Y. Dams, K. Folens, M. González-Moya, L. Horckmans, K. Komnitsas, W. Kurylak, M. Lopez, J. Mäkinen, S. Onisei, K. Oorts, A. Peys, G. Pietek, Y. Pontikes, R. Snellings, M. Tripiana, J. Varia, K. Willquist, L. Yurramendik and P. Kinnunen, "Near-zero-waste processing of low-grade, complex primary ores and secondary raw materials in Europe: technology development trends," Resour. Conserv. Recycl., vol. 160, Sep. 2020. doi: 10.1016/j.resconrec.2020.104919en

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά