Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης με μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ και ηλεκτρικών οχημάτων

Karandinou Aikaterini-Agapi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E3538AB0-6F9E-442F-9CF7-CE315636198A
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αικατερίνη-Αγάπη Καρανδινού, "Μοντελοποίηση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης με μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ και ηλεκτρικών οχημάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.85819
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ραγδαία εξάπλωση των οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσεως έχει οδηγήσει σε δύο πολύ σημαντικά προβλήματα που χρήζουν άμεση αντιμετώπιση. Το πρώτο αφορά την πρόβλεψη για εξάντληση των ορυκτών πόρων (πετρελαϊκές κρίσεις) και την προσπάθεια απεξάρτησης από αυτούς. Ενώ το δεύτερο σχετίζεται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις άμεσες συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία. Κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα παρατηρούνται πολύ υψηλές συγκεντρώσεις αέριων ρύπων οι οποίοι σε ανθρώπινο επίπεδο προκαλούν αναπνευστικά προβλήματα και σε παγκόσμιο επίπεδο συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή.Η συνειδητοποίηση της κλιματικής αλλαγής, η περιβαλλοντική ευαισθησία και η εξάντληση των ενεργειακών πόρων οδηγούν στην ανεύρεση εναλλακτικών μορφών ενέργειας κυρίως ανανεώσιμους. Σχετικά με το πρόβλημα των συμβατικών μέσων μεταφοράς και την εκπομπή αέριων ρύπων από αυτά, επιδιώκεται η αντικατάσταση τους με την εναλλακτική λύση των ηλεκτρικών οχημάτων. Το ηλεκτρικό όχημα είναι πιο φιλικό στο περιβάλλον και εξασφαλίζει μηδενική εκπομπή ρύπων κατά τη λειτουργία του οχήματος βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα στις αστικές περιοχές και αποδεσμεύει τους χρήστες από τη χρήση υγρών καυσίμων.Σε αυτήν την εργασία σκοπός είναι η μοντελοποίηση του μη διασυνδεδεμένου ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης με συνεισφορά φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων όπως είναι στην παρούσα φάση, καθώς και η εξέταση της επίδρασης διαφορετικών σεναρίων διείσδυσης ηλεκτρικών οχημάτων στο σύστημα. Ακόμη, ο στόχος σχετικά με τη διαχείριση της ζήτησης του φορτίου είναι η διαμόρφωση του προφίλ κατανάλωσης του συνολικού φορτίου μαζί με τα ηλεκτρικά οχήματα. Τα σενάρια διείσδυσης ηλεκτρικών οχημάτων είναι τρία και διακρίνονται στο πιο πιθανό, στο πιο αισιόδοξο και το πιο επιθετικό ως προς τον αριθμό των οχημάτων . Σε αυτό θα επιδιώξουμε να εφαρμόσουμε δύο στρατηγικές φόρτισης των οχημάτων: Μη ελεγχόμενη Φόρτιση.dumb charging. Συμβαίνει κατά την επιστροφή των οχημάτων μετά την τελευταία τους μετακίνηση και η ισχύς που τραβούν από το δίκτυο είναι σταθερή. Ελεγχόμενη Φόρτιση. Πραγματοποιεί βελτιστοποίηση της λειτουργίας του δικτύου με διαδικασία valley filling (πραγματοποιείται τις ώρες ελάχιστης ζήτησης φορτίου) και με διαδικασία peak shaving- κούρεμα κορυφής (εφαρμόζεται τις ώρες μέγιστης ζήτησης φορτίου). Συγκεκριμένα, η μείωση της ζήτησης σε περιόδους αιχμής (peak shaving) και η αύξηση της ζήτησης σε περιόδους εκτός αιχμής (valley filling).Ο αλγόριθμος των παραπάνω σεναρίων υλοποιήθηκε σε περιβάλλον Matlab και για την επίλυση του προβλήματος ροής ισχύος χρησιμοποιήθηκε το πακέτο Matpower. Τα μεγέθη που εξετάζονται και δίνονται σε διαγράμματα είναι: Φορτία Κατανάλωσης ηλεκτρικών οχημάτων Ολικά Φορτία κατανάλωσης (καθαρά , πραγματικά) Τάσεις ζυγών  Απώλειες ισχύος (Ενεργές και Άεργες) Κόστος Παραγωγής (Συνολικό και Φόρτισης οχημάτων)

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά