Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσομοίωση κύκλου φόρτωσης – μεταφοράς – απόθεσης μαλακών γεωϋλικών

Tsekas Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/95505327-9B2B-4140-84B2-D9F763E261CE
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Τσέκας, "Προσομοίωση κύκλου φόρτωσης – μεταφοράς – απόθεσης μαλακών γεωϋλικών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.85821
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία κατασκευάσθηκε μοντέλο πραγματικού χρόνου του κύκλου φόρτωσης, μεταφοράς και απόθεσης υπαίθριου λιγνιτωρυχείο. Μέσω της προσομοίωσης εξετάζεται η επίδραση της διακύμανσης του χρόνου φόρτωσης του εκσκαφέα στον κύκλο φόρτωσης – μεταφοράς – απόθεσης με σκοπό να μελετηθεί εάν η διακύμανση αυτή αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την διακύμανση της ετήσιας παραγωγής ενός ορυχείου. Για την δημιουργία του μοντέλου χρησιμοποιείται μελέτη περίπτωσης υαπίθριου ορυχείου λιγνίτη παραγωγής 2.600.000 m3 το χρόνο και δυναμικότητας εξοπλισμού ενός εκσκαφέα τύπου LIEBHERR R9350 20 m3 και τριών φορτηγών τύπου Komatsu HD785-7 150 t.Με την εφαρμογή της στοχαστικής διαδικασίας Monte Carlo στους χρόνους φόρτωσης του εκσκαφέα καθίσταται δυνατή η προσομοίωση της παραγωγής σε πραγματικές συνθήκες συνυπολογίζοντας παραμέτρους όπως η δεινότητα του χειριστή, η κατάσταση του μηχανήματος αλλά και η διακύμανση της σκληρότητας του υλικού εξόρυξης. Στο μοντέλο εισάγονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων (χρόνοι φόρτωσης – απόθεσης, ταχύτητες, δυναμικότητα μεταφοράς) όπως περιγράφονται από τον κατασκευαστή. Το μοντέλο κατασκευάζεται στο περιβάλλον της γλώσσας προγραμματισμού Matlab.Για την εξαγωγή επαρκών στατιστικών αποτελεσμάτων το μοντέλο εξάγει δεδομένα παραγωγής χιλίων κύκλων τα οποία ανάγονται σε ετήσια δυναμικότητα παραγωγής. Το μοντέλο εκτελείται μία φορά με τη μέθοδο Monte Carlo και μία φορά με σταθερούς χρόνους φόρτωσης ώστε να συγκριθούν τα αποτελέσματα της συνολικής ετήσιας παραγωγής σε κάθε περίπτωση και να εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα έχοντας σαν σημείο αναφοράς τα αποτελέσματα της προσομοίωσης με τον σταθερό χρόνο φόρτωσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά