Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός πειράματος σεισμικής ανάκλασης για την απεικόνιση του υπεδάφους στην κατολίσθηση Vajont στην Β. Ιταλία

Kyriakopoulos Konstantinos-Iason

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/659A8E6B-97BB-4308-A190-EC3848D0CFBB
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος-Ιάσων Κυριακόπουλος, "Σχεδιασμός πειράματος σεισμικής ανάκλασης για την απεικόνιση του υπεδάφους στην κατολίσθηση Vajont στην Β. Ιταλία", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.85871
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η μοντελοποίηση της πειραματικής διαδικασίας σεισμικής ανάκλασης στο προγραμματιστικό περιβάλλον της Matlab σε περιοχή που εξελίχθηκε η κατολίσθηση του Vajont. Στα πρώτα κεφάλαια περιγράφεται η περιοχή μελέτης και καλύπτεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο.Στη συνέχεια ακολουθείται η περιγραφή της μοντελοποίησης με τη βοήθεια του προγράμματος Autocad. Από εργασίες ερευνητών της περιοχής συλλέχθηκαν οι συντεταγμένες και τα υπόλοιπα απαραίτητα στοιχεία για την διαδικασία αυτή. Αφότου δημιουργήθηκε το μοντέλο της περιοχής μελέτης εισάχθηκε στο προγραμματιστικό περιβάλλον της Matlab και εκτελέστηκε το πείραμα της σεισμικής ανάκλασης. Συλλέχθηκαν τα απαραίτητα δεδομένα από τη Matlab. Δηλαδή οι χρόνοι των ανακλώμενων κυμάτων μέσω των συνθετικών δεδομένων για τις εκάστοτε σεισμικές γραμμές μελέτης.Εν ακολουθία τα δεδομένα επεξεργάστηκαν. Έγινε εκτίμηση των μέσων τετραγωνικών ταχυτήτων VRMS με τις οποίες δημιουργήθηκε δρομοχρονικό διάγραμμα. Με τη βοήθεια του διαγράμματος αναγνωρίστηκαν τα απευθείας κύματα του πρώτου στρώματος τα οποία αποκόπηκαν για τη μείωση θορύβου στα δεδομένα. Το επόμενο στάδιο ηταν η δημιουργία μοντέλου μέσης τετραγωνικής ταχύτητας (VRMS) ώστε να εκτελεστεί χωροθέτηση κατά Kirchhoff δεδομένων κοινής πηγής. Έτσι εξασφαλίζεται η ανακατασκευή των ανακλαστήρων και η σωστή τοποθέτησή τους. Στο πρώτο μέρος της διεργασίας εκτελούνταν χωροθέτηση των δεδομένων κοινής πηγής σε κάθε μία πηγή ξεχωριστά και στην συνέχεια υπερθέτονταν τα δεδομένα από όλες τις πηγές, με αποτέλεσμα την διαμόρφωση της χωροθετημένης σεισμικής τομής. Για την εκτέλεση της παραπάνω διαδικασίας αναπτύχθηκε αλγόριθμος στο περιβάλλον της Matlab. Ακολούθησαν αρκετές δοκιμές αλλάζοντας το εύρος των καταγραφών και επηρεάζοντας τον παράγοντα της ταχύτητας, ετσι αποκτήθηκε πλήθος σεισμικών καταγραφών. Οι καταγραφές υπερτέθηκαν με το μοντέλο ταχυτήτων ως προς τον χρόνο που δημιουργήθηκε ετσι ώστε να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά