Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χρήση σωληνωτής κεραμικής μεμβράνης για την απομάκρυνση ελαιώδους φάσης από αστικά λύματα

Tsolakidis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5F3A0F23-DFFA-485D-8D34-DA6E470B771E
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Τσολακίδης, "Χρήση σωληνωτής κεραμικής μεμβράνης για την απομάκρυνση ελαιώδους φάσης από αστικά λύματα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.85916
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στις μέρες μας, η μόλυνση των υδάτων από ελαιώδη λύματα αυξάνεται παγκοσμίως και πρέπει να αντιμετωπιστεί, καθώς το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση της ποιότητας του νερού. Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από οικισμούς συνήθως περιέχουν ένα μίγμα από νερό βροχής, νερό που περιέχει πετρέλαιο, λάσπη από γεωτρήσεις, καθώς και νερό από αποχετεύσεις, χημικά υπολείμματα κ.α. Τα υγρά απόβλητα των βιομηχανικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν απόβλητα που προκύπτουν από τις κύριες μονάδες παραγωγής διυλιστηρίων, καθώς επίσης και από τις μονάδες βοηθητικών παροχών, εξυδατώσεις δεξαμενών, έρμα και πετρελαιοειδή κατάλοιπα καθαρισμού δεξαμενόπλοιων, υγρά απόβλητα του σταθμού φόρτωσης και του λιμένα, όμβρια ύδατα από τις μονάδες και την περιοχή των δεξαμενών (αναχώματα - λεκάνες κατακράτησης) διυλιστηρίων.Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες τεχνικές για τον καθαρισμό και την ανανέωση του νερού για εναπόθεσή του στη θάλασσα ή για γεωργικούς σκοπούς, αλλά με περιορισμούς. Μεταξύ αυτών των τεχνικών, η τεχνολογία μεμβράνης υποσχέθηκε να λύσει τα προβλήματα.Η παρούσα εργασία εξετάζει την εξελιγμένη τεχνολογία μεμβρανών για επεξεργασία λυμάτων θαλασσινού νερού, αλλά και ελαιώδων λυμάτων. Συγκεκριμένα συγκρίνεται και ερευνάται η ροή του διηθήματος που συνδέεται με τη θερμοκρασία, πίεσης και εγκάρσιας ροής της μιας σωληνωτής κεραμικής μεμβράνης, καθώς και οι τελικές συγκεντρώσεις του επεξεργασμένου θαλασσινού νερού.Οι πειραματικές δοκιμές διεξήχθησαν στο Πανεπιστήμιο του Stavanger της Νορβηγίας με χρήση κεραμικής μεμβράνης τύπου MF Al2O3, με προμηθευτή την εταιρία Atech Innovations.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά