Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός παράκτιων μετώπων.Οικειοποιώντας το όριο θάλασσας-πόλης

Klaros Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4B4E6D1B-5F82-45F5-B1CE-219CB8A51EA5
Έτος 2020
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Κλάρος, "Σχεδιασμός παράκτιων μετώπων.Οικειοποιώντας το όριο θάλασσας-πόλης ", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.85936
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία σκοπεύει να διερευνήσει την σημασία των παράκτιων αστικών μετώπων, ως ανοικτών υπαίθριων χώρων εξαιρετικής σημασίας για την πόλη. Αρχικά, γίνεται εισαγωγή στην έννοια του τοπίου, καθώς και στους τρόπους με τους οποίους συμβάλλει η αρχιτεκτονική τοπίου στο σχεδιασμό παράκτιων μετώπων. Στην συνέχεια, γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού των θαλάσσιων μετώπων, και παράλληλα επιχειρείται αναφορά στην σπουδαιότητά τους για την πόλη και την εν γένει φυσιογνωμία της, καθώς και τους παράγοντες που οδήγησαν στον μετασχηματισμό τους. Επίσης, παρουσιάζονται τα μοντέλα και οι τακτικές των παρεμβάσεων, καθώς και οι συνέπειες που μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα της επέμβασης. Στο κύριο μέρος της ερευνητικής, γίνεται αναλυτική περιγραφή πέντε συγκεκριμένων παραδειγμάτων, τα οποία επιλέχθηκαν επειδή παρουσιάζουν διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης στην μορφολογίας της περιοχής τους. Τα πέντε αυτά παραδείγματα βρίσκονται τόσο στον Ευρωπαϊκό χώρο, όσο και σε αυτόν της Αμερικανικής ηπείρου. Πιο συγκεκριμένα, βρίσκονται στις πόλεις: Θεσσαλονίκη, Νέα Υόρκη, Σιάτλ, Αθήνα και Βαρκελώνη. Η ανάλυση τους, περιλαμβάνει ιστορικά στοιχεία, την σχέση τους με την τοπογραφία της περιοχής, τον αστικό ιστό, καθώς και τη σχέση τους με το κλίμα και τις λειτουργίες. Μελετώντας τα παραδείγματα καταλήγουμε στα συμπεράσματα και στις κοινές σχεδιαστικές αρχές και στρατηγικές που εφαρμόζονται ανά τον κόσμο σε παράκτια αστικά μέτωπα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά