Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Kos [i]n Effect: Homad | Η ροή ως εργαλείο αφήγησης του περιβάλλοντος και του προσωρινού/μονίμου κατοικεῖν

Kapaka Ioanna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B6A102BC-5E42-4E64-887E-A412FF4567EB
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννα Καπάκα, "Kos [i]n Effect: Homad | Η ροή ως εργαλείο αφήγησης του περιβάλλοντος και του προσωρινού/μονίμου κατοικεῖν", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.85991
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά μία ημιπεδινή περιοχή – μεταίχμιο ανάμεσα στον ορεινό οικισμό Πυλίου της Κω και του hotspot (ΚΥΤ) που δημιουργήθηκε στην τελευταία το 2016, λόγω της έντονης προσφυγικής ροής και της εγγύτητας του νησιού με τα τουρκικά παράλια.Η μεταβλητή κατάσταση του τελευταίου, η στασιμότητα του Πυλίου και ο χαρακτήρας της περιοχής μελέτης αναβλύζουν την έννοια της ροής ως εργαλείο σύνθεσης. Προτείνεται η δημιουργία ενός περιβαλλοντικού και πολιτιστικού τοποσήμου στον άξονα που συνδέει τις δύο καταστάσεις, του οποίου ο αστικός χαρακτήρας μεταβάλλεται ανάλογα με την αφήγηση (ρωγμές) τουτόπου. Επιπλέον, αναδεικνύονται νέες οικιστικές “διακλαδώσεις” του άξονα νευρώνα ανάπτυξης του οικισμού, οι οποίες και πάλι υποτάσσονται ή μη στη μορφολογία του εδάφους και τον χαρακτήρα της εκάστοτε απόληξης. Προκύπτουν νέοι δίαυλοι επικοινωνίας και το Πυλί αναζωογονείται, ενώ κατέχειπλέον ενεργό ρόλο στις μορφές εναλλακτικού τουρισμού και προάγει, ταυτόχρονα, με πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα τρόπο, την πολυπολιτισμικότητα που διακατέχει το νησί. Έτσι, συνεχίζεται αέναα η γοητεία της παλινδρόμησης –συνύφανσης του σταθερού με το μεταβλητό˙ της στιβαρότητας της φύσης με την ολισθηρότητα του υγρού στοιχείου .

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά