Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογές της χρήσης ιχνηθετών κατανομής στον υπολογισμό των βαθμών κορεσμού πετρελαίου - νερού ταμιευτήρων υδρογονανθράκων

Ntinakis Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/36CA7853-6677-4B77-96D8-712D092FB785
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Ντινάκης, "Εφαρμογές της χρήσης ιχνηθετών κατανομής στον υπολογισμό των βαθμών κορεσμού πετρελαίου - νερού ταμιευτήρων υδρογονανθράκων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86015
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας με θέμα «Εφαρμογές της χρήσης ιχνηθετών κατανομής στον υπολογισμό των βαθμών κορεσμού πετρελαίου - νερού ταμιευτήρων υδρογονανθράκων», μελετήθηκε θεωρητικά και πρακτικά μία τεχνική υπολογισμού του βαθμού κορεσμού σε ταμιευτήρες πετρελαίου, η δοκιμή χημικής ανίχνευσης με ένα φρεάτιο (Single Well Tracer Test, SWTT). Στο θεωρητικό κομμάτι της εργασίας γίνεται λεπτομερής αναφορά στον σχεδιασμό, τη λειτουργία καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις που μπορούν να εμφανιστούν σε μια SWTT. Ακόμα, παρατίθενται και ορισμένες εφαρμογές τις συγκεκριμένης δοκιμής σε συνθήκες πεδίου. Εργαστηριακά στη συγκεκριμένη εργασία μελετήθηκε η συμπεριφορά της μεθανόλης, της αιθανόλης και του αιθυλ-εστέρα σε δοκιμή SWTT. Προσδιορίστηκε εργαστηριακά η ταχύτητα της υδρόλυσης του αιθυλ-εστέρα και στη συνέχεια ο συντελεστής κατανομής του μεταξύ πετρελαϊκής και υδατικής φάσης σε συνθήκες αντίστοιχες των ταμιευτήρων πετρελαίου. Η δειγματοληψία των ιχνηθετών πραγματοποιήθηκε με την τεχνική υπερκείμενης αέριας φάσης (Headspace) και η ανάλυση σε αέριο χρωματογράφο (Gas Chromatographer, GC). Τα πειραματικά αποτελέσματα συγκρίθηκαν και βρέθηκαν σε συμφωνία με αντίστοιχα βιβλιογραφικά.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά