Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βέλτιστη αναδιαμόρφωση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με διεσπαρμένη παραγωγή

Moudiri Konstantina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BAB90FD2-9DDD-4AD1-BFC2-2B9BBD8189F4
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνα Μουδήρη, "Βέλτιστη αναδιαμόρφωση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με διεσπαρμένη παραγωγή", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86026
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια ο συνδυασμός της ανάπτυξης της τεχνολογίας για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της συνεχούς αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας έχει ως αποτέλεσμα όλο και περισσότερες μονάδες διεσπαρμένης παραγωγής (ΜΔΠ) να εντάσσονται στα δίκτυα διανομής. Παρ’ όλα αυτά τα δίκτυα που χρησιμοποιούνται σήμερα δεν έχουν κατασκευαστεί με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση ΜΔΠ σε αυτά και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι απαραίτητες μελέτες για την διαχείριση της ισχύος και τεχνικών ελέγχου.Μία συνηθισμένη μέθοδος για αποφυγή διαταραχών στο δίκτυο από την διείσδυση των ΜΔΠ είναι η περικοπή της ενεργού ισχύος τους. ΄Ομως αυτό δεν συμφέρει οικονομικά τον διαχειριστή του δικτύου που πρέπει να κρατήσει όσο το δυνατόν χαμηλότερα αυτή την περικοπή. Μία μέθοδος που μπορεί να ακολουθηθεί είναι η αλλαγή της τοπολογίας του δικτύου ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χρονική στιγμή.Στην παρούσα εργασία γίνεται επαναδιαμόρφωση του δικτύου αλλάζοντας ανάλογα την κατάσταση των διακοπτών που έχουν τοποθετηθεί, την εγκάρσια χωρητική αγωγιμότητα που εφαρμόζεται και το ποσοστό περικοπής ΜΔΠ. Σκοπός είναι να διατηρείται το δίκτυο ακτινικό, να γίνεται ελαχιστοποίηση των απωλειών ενεργού ισχύος του δικτύου και να διατηρείται η τάση σε επιθυμητά όρια. Αρχικά γίνεται ο ορισμός της αντικειμενικής συνάρτησης και ο ορισμός του προβλήματος και το μοντέλο αυτό υλοποιείται σε κώδικα MATLAB με την χρήση των open source εργαλείων MATPOWER και του Particle Swarm Optimization Toolbox (Brian Birge). Η μέθοδος εφαρμόστηκε σε δύο δίκτυα διανομής με 33 και 136 ζυγούς με τα αποτελέσματα να παρουσιάζονται στην εργασία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά