Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χωρικές και αντιληπτικές μεταγραφές της αστικής διαδρομής στην αρχιτεκτονική

Mavromichali Alexandra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0C5A2C57-164C-402B-BA70-3709FCE435EB
Έτος 2020
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλεξάνδρα Μαυρομιχάλη, "Χωρικές και αντιληπτικές μεταγραφές της αστικής διαδρομής στην αρχιτεκτονική ", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86031
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματεύεται το θέμα της μεταγραφής της αστικής διαδρομής στην σύγχρονη αρχιτεκτονική. Στόχος είναι η κατανόηση των θεωρητικών προσεγγίσεων που θέτουν την δομή της αστικής πορείας ως βασικό συνθετικό εργαλείο για την αρχιτεκτονική, καθώς και η ανάδειξη του τρόπου και των μέσων με τα οποία πραγματοποιείται το πέρασμα από την κλίμακα του αστικού χώρου στον αρχιτεκτονικό. Για τον σκοπό αυτό, επιχειρείται η ανάγνωση των νοητικών και χωρικών συσχετίσεων ανάμεσα στον παραγόμενο αρχιτεκτονικό χώρο και την αστική συνθήκη. Η μέθοδος διερεύνησης του θέματος περιλαμβάνει βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με την περιπλάνηση, τον αρχιτεκτονικό περίπατο, τους ενδιάμεσους μεταβατικούς χώρους, την αστική τυπολογία και μνήμη.Η εργασία διαιρείται σε δυο κεφάλαια. Το πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο περιστρέφεται γύρω από την σημασία της έννοιας της περιπλάνησης ως αστική και χωρική συντεταγμένη κατά τον εικοστό αιώνα. Το δεύτερο και βασικό κεφάλαιο εξετάζει την εμπλοκή της αστικής συνθήκης στην αρχιτεκτονική και επικεντρώνεται στις σύγχρονες μεταγραφές των αστικών παραμέτρων στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Η ενότητα πλαισιώνεται με αναφορές σε αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αρχιτεκτόνων με σκοπό να αναδειχτούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις του θέματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά