Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αειφορικός σχεδιασμός της υπαίθρου: εφαρμογή των αρχών της Περμακουλτούρας στην ανάπλαση και επέκταση του οικισμού Τσιβαρά Αποκορώνου

Istavridi Christina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9C61523B-CA5A-41B1-B344-CB129E5ED9E5
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χριστίνα Ισταυρίδη, "Αειφορικός σχεδιασμός της υπαίθρου: εφαρμογή των αρχών της Περμακουλτούρας στην ανάπλαση και επέκταση του οικισμού Τσιβαρά Αποκορώνου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86051
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Η παρούσα Διπλωματική εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει τα ζητήματα της αλλοίωσης του τοπίου, των παραδόσεων και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου, λόγω της ανεξέλεγκτης τουριστικής ανάπτυξης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των αειφορικών και βιώσιμων αρχών της Περμακουλτούρας που κατά την εφαρμογή τους, δημιουργούν το υπόβαθρο για ένα νέο αειφορικό μοντέλο διάρθρωσης της ανθρώπινης δραστηριότητας, με σκοπό την επίτευξη μιας ισορροπημένης ανάπτυξης με σεβασμό στον κάτοικο, τον τόπο και την ιστορία του, τη δημιουργία νέων προοπτικών στον τρόπο που βιώνει τη δραστηριότητά του στο δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο, καθώς και στο φυσικό τοπίο, την ανάδειξη κάποιων σημαντικών, αλλά άτονων χαρακτηριστικών στοιχείων την περιοχής, τη δημιουργία νέων ισορροπιών ανάμεσα στη φύση και τον άνθρωπο, το παλιό και το νέο, τον επισκέπτη και τον μόνιμο κάτοικο.Συγκεκριμένα, η πρόταση προσπαθεί να προσαρμόσει σχεδιαστικές ζώνες για αγροκτήματα της Περμακουλτούρας σε Πολεοδομική κλίμακα στον οικισμό του Τσιβαρά Αποκορώνου. Ορίζεται αρχικά μια περιμετρική ζώνη (5) στους λόφους και τα ρέματα για τη διατήρηση των τοπικών οικοσυστημάτων, του μικροκλίματος της περιοχής και τη φυσική αποφυγή καταστροφών λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Η περιοχή μεταξύ αυτής και του υφιστάμενου οικισμού διαμορφώνεται μέσω ενοποιημένων ζωνών που αναπτύσσονται ακτινωτά σε εκτάσεις των παρακείμενων αγροκτημάτων. Όσον αφορά τον υφιστάμενο οικισμό θα εφαρμόσουμε τις αρχές της Περμακουλτούρας στη διαχείριση της γης, των παλιών κελυφών, στην οικονομία και τους τόπους του κοινωνείν. Θα δημιουργήσουμε κέντρα γειτονιάς, με σκοπό την ενίσχυση του κοινοτικού αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής, τα οποία θα ενταχθούν στο ευρύτερο δίκτυο κοινόχρηστων χώρων. ταυτόχρονα, θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο αποκατεστημένων κελυφών και των χρήσεών τους που στέγαζαν παλιά επαγγέλματα μεταποίησης. Τέλος θα ενισχυθεί και θα επιλυθεί το δίκτυο κυκλοφορίας και θα εκτραπούν οι φυσιολατρικές διαδρομές εντός του για την ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά