Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Cadmium removal from aqueous solutions using nano-iron doped lignite

Pentari Despoina, Vamvouka Despoina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CE320B71-42CD-408B-85FC-DC58992C7D6F
Έτος 2018
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά D. Pentari and D. Vamvouka, "Cadmium removal from aqueous solutions using nano-iron doped lignite," IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci., vol. 221, 2019. doi: 10.1088/1755-1315/221/1/012135 https://doi.org/10.1088/1755-1315/221/1/012135
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

In the present study the removal of Cadmium (Cd) from spiked aqueous solutions using low quality lignite (LG) was studied. A comparison between the adsorption capacity of activated carbon (AC) and lignite is presented, while the enhancement of the adsorption capacity, by adding Nano-scale zero valent iron (nZVI) onto AC and LG was investigated. To study the enhancement of adsorption capacity, two materials were synthesized (LGFe, ACFe). The sorbents were characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM-EDX), while their sorption efficiency, for Cd removal, was investigated with kinetic and equilibrium studies performed in batch conditions. With the proposed procedure nZVI was successfully "loaded" onto lignite and Cd removal from solutions reached 90%. The addition of iron nanoparticles in organic materials significantly increased adsorptive capacity, which was more drastic in the case of lignite. The experiments showed that sorption equilibrium was achieved within 12 h for all materials and that maximum adsorption capacity of LG, AC, LGFe, and ACFe was 25.5mg/g, 30mg/g, 34.7mg/g, and 36.5mg/g, respectively. The results of the equilibrium experiments proved to fit better to the Freundlich equation.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά