Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεξεργασία συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης από το Ιόνιο με τεχνικές σεισμικής χωροθέτησης

Leontidis Leonidas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DCB842C2-3B23-4740-B2BA-4C81851EB7E3
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Λεωνίδας Λεοντίδης, "Επεξεργασία συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης από το Ιόνιο με τεχνικές σεισμικής χωροθέτησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86062
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η επεξεργασία και ερμηνεία συνθετικών δεδομένων της μεθόδου της σεισμικής ανάκλασης για τον θαλάσσιο χώρο στην περιοχή των Παξών, Ιονίου Πελάγους. Για την πειραματική διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν αλγόριθμοι οι οποίοι αναπτύχθηκαν στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων στο Πολυτεχνείο Κρήτης.Μετά την παραγωγή των συνθετικών δεδομένων, ακολούθησε η επεξεργασία και η αξιολόγηση των δεδομένων για την εύρεση πιθανών παγίδων υδρογονανθράκων στον υπό μελέτη θαλάσσιο χώρο.Στα πρώιμα στάδια της μελέτης, δημιουργήθηκαν το σεισμικό μοντέλο και η πρώτη ψηφιακή προσομοίωση της περιοχής ενδιαφέροντος.Ακολουθήθηκε αλληλουχία επεξεργασιών, οι οποίες σκοπεύουν στην απεικόνιση των δομών στο υπέδαφος. Η αλληλουχία αυτή περιγράφεται από 3 βασικές μεθόδους. Η σεισμική χωροθέτηση και υπέρθεση, που έχει σαν στόχο την ανακατασκευή και σωστή τοποθέτηση των επιφανειών ανάκλασης που παρουσιάζουν κλίση σε μία τομή υπέρθεσης. Η Γεωμετρική διασπορά, η οποία σκοπεύει στην αντιστάθμιση των πλατών και τα φίλτρα της αυτόματης ενίσχυσης (AEC-AGC), ενώ στη συνέχεια ακολουθείται το φίλτρο Trace Balance, που ενισχύει τα πλάτη των ανακλώμενων σεισμικών κυμάτων.Συνοψίζοντας, έπειτα από την δημιουργία, επεξεργασία και απεικόνιση των τομών στην περιοχή μελέτης, γίνεται σαφής αναφορά στα αποτελέσματα και συμπεράσματα που προκύπτουν. Στις χωροθετημένες σεισμικές τομές παρατηρείται εμφάνιση μόνο του 1ου και 2ου ανακλαστήρα και όχι των βαθύτερων. Οι καλύτερες τομές χωροθέτησης που προέκυψαν είναι για ταχύτητα διάδοσης 0.9xVrms και 1500m/s στο πρώτο στρώμα , καθώς και η εφαρμογή φίλτρου AEC με 1.25s παράθυρο. Η αραιή τοποθέτηση των πηγών δεν έχει αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, και για αυτό παρατηρείται μη επιτυχής απεικόνιση σε ορισμένα σημεία. Οι πολλαπλές ανακλάσεις του πυθμένα τους επισκιάζουν τους βαθύτερους ανακλαστήρες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά