Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προγραμματισμός νευροασαφών ελέγχων και η σύνδεσή τους σε ευφυή μηχανικά συστήματα

Kyriakakis Thomas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C18B2F4B-D6E0-400C-9BE8-84A5FC9E8BAE
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θωμάς Κυριακάκης, "Προγραμματισμός νευροασαφών ελέγχων και η σύνδεσή τους σε ευφυή μηχανικά συστήματα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86071
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι τεχνικές που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία είναι κατάλληλες για επίλυση τόσο γραμμικών όσο και μη γραμμικών συστημάτων και μπορούν να εφαρμοστούν σε πλήθος διαφορετικών εφαρμογών, όπως για παράδειγμα, στον αντισεισμικό έλεγχο κατασκευών, στη μηχανική οχημάτων, στη ρομποτική, σε χρηματοοικονομικές εφαρμογές κλπ.Στόχος της παρούσης εργασίας είναι η ανάπτυξη αξιόπιστου συστήματος νευροασαφούς ελέγχου (ANFIS) και η σύνδεσή του με μηχανικά συστήματα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων.Για την επίτευξη αυτού του στόχου, χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικές υλοποιήσεις. Η πρώτη, αφορά κώδικα Matlab (MyANFIS), ο οποίος λειτουργεί ανεξάρτητα από την εργαλειοθήκη ασαφών συστημάτων (Fuzzy Toolbox). Άλλωστε, όπως γνωρίζουμε, η λειτουργία του ANFIS μέσω της εργαλειοθήκης ασαφών συστημάτων της Matlab, που είναι η δεύτερη υλοποιήση, δεν είναι αρκετά παραμετροποίησιμη, αλλά λειτουργεί κατά κάποιον τρόπο σαν ένα «μαύρο» κουτί στο οποίο ο χρήστης δεν μπορεί να παρέμβει άμεσα και να αλλάξει διάφορες μεταβλητές. Για τον έλεγχο της λειτουργίας και τη σύγκριση των δύο αυτών υλοποιήσεων μελετήθηκαν δύο είδη ευφυών μηχανικών συστημάτων με πιεζοηλεκτρικά υλικά. Μια κατασκευή δοκού και μια κατασκευή πλάκας. Η διακριτοποίηση έγινε με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και η ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης έγινε με χρήση της αριθμητικής μεθόδου Houbolt.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά