Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Στάθμισμα αναμενόμενης θερμικής δυσφορίας και κόστους λειτουργίας συστημάτων κλιματισμού-εξαερισμού-θέρμανσης σε κτίρια με δυναμικό πρόγραμμα χρήσης

Katsigiannis Michail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9EE16F98-1109-4FF8-A140-123FDEEE5420
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μιχαήλ Κατσιγιάννης, "Στάθμισμα αναμενόμενης θερμικής δυσφορίας και κόστους λειτουργίας συστημάτων κλιματισμού-εξαερισμού-θέρμανσης σε κτίρια με δυναμικό πρόγραμμα χρήσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανι https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86080
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η επίτευξη της βέλτιστης θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) κτιρίων είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που προαπαιτεί μια εργασία μαθηματικής βελτιστοποίησης πολλαπλών στόχων, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι το κόστος ενέργειας και τη θερμική δυσφορία. Συνήθως, όταν σε ένα κτίριο είναι γνωστό το χρονοδιάγραμμα χρήσης του κτιρίου εκ των προτέρων, τότε ένας θερμοστάτης μπορεί να ρυθμιστεί σε προκαθορισμένες τιμές, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η θερμική δυσφορία. Ωστόσο, σε σενάρια που υπάρχει δυναμικό χρονοδιάγραμμα χρήσης, η εξασφάλιση της ελάχιστης θερμικής δυσφορίας ανά πάσα στιγμή είναι εξαιρετικά ενεργειακά αναποτελεσματική. Πιο συγκεκριμένα, ακόμα και με τους πιο ακριβείς αλγόριθμους πρόβλεψης πληρότητας των χώρων ενός κτιρίου, διατηρείται κάποια αβεβαιότητα σχετικά με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα χρήσης. Η ελαχιστοποίηση της θερμικής δυσφορίας, ακόμη και στις ελάχιστες πιθανότητες πληρότητας, εισάγει περιττό και μη αποδεκτό κόστος. Σε αυτό το πλαίσιο, ο στόχος μας είναι να διερευνήσουμε αλγορίθμους βελτιστοποίησης ελέγχου συστημάτων HVAC που ενσωματώνουν προβλέψεις πληρότητας με εφικτό τρόπο. Συγκεκριμένα, στην εργασία μας συγκρίνουμε δύο αλγόριθμους που προέρχονται από τη βιβλιογραφία, με έναν νέο αλγόριθμο που προτείνουμε εδώ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν στη σύγκριση κριτήρια εφαρμογής, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και χρηστικότητας. Η πειραματική μας σύγκρισή υποδεικνύει ότι καθένας από τους αλγορίθμους διαθέτει ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε σχέση με τα προαναφερθέντα κριτήρια. Η προσέγγισή μας παρέχει παρόμοια απόδοση με τις σύγχρονες προσεγγίσεις και προσφέρει αυξημένη χρηστικότητα, καθώς βασίζεται σε μόνο μία παράμετρο που έχει διαισθητική ερμηνεία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά