Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσεγγίζοντας την θάλασσα. Αρχιτεκτονικές επιλογές στον αιγιαλό

Dysseakis Antonios, Fournaris Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/683E472A-F5AA-4E4E-B65B-9D88F457519E
Έτος 2020
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος Δυσσεάκης, Νικόλαος Φουρνάρης, "Προσεγγίζοντας την θάλασσα. Αρχιτεκτονικές επιλογές στον αιγιαλό", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86086
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματεύεται τη διαχείριση της πρόσβασηςστη θάλασσα, δηλαδή τη μετάβαση από το αστικό στο φυσικό τοπίο, διασαφηνίζοντας έννοιες γύρω από το τοπίο, το όριο και τον αιγιαλό και μελετώντας ποικίλες τοποθετήσεις προς μια ευρύτερη κατανόηση των παραπάνω όρων. Στο πλαίσιο της μεθοδολογίας αναλύονται τοπιακές επεμβάσεις οι οποίες συνδιαλέγονται με τον αιγιαλό και θεωρούνται επιτυχημένες τόσο λόγω της θετικής ανταπόκρισης από τους χρήστες όσο και λόγω της ένταξης τους στον ευρύτερο χώρο.Σκοπός της εργασίας είναι η κατανόηση των διαφορετικών προσεγγίσεων καισχεδιαστικών εργαλείων γύρω από τις τοπιακές επεμβάσεις στον αιγιαλό καθώς καιη εξέταση και κατανόηση των παραμέτρων που συνδράμουν στην διαμόρφωση κάθε πρότασης. Αρχικά, σε κάθε ένα από τα επιλεγμένα παραδείγματα πραγματοποιείται ανάλυση,μελετώντας τα βασικά στοιχεία της περιοχής επέμβασης. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει ο κάθε αρχιτέκτονας να διαχειριστεί τις διάφορες συνθετικές παραμέτρους.Κάθε τοπίο μπορεί να αποτελέσει υπόβαθρο ποικίλων τρόπων σχεδιαστικήςεπέμβασης και γι’ αυτό είναι απαραίτητο να μελετώνται σε βάθος οι παράμετροι που συνδράμουν στις σχεδιαστικές αποφάσεις. Βασικά σημεία τα οποία κάθε μελετητής οφείλει να μελετά είναι οι φυσικές και πολιτισμικές παράμετροι, το ανάγλυφο, οι κλιματολογικές συνθήκες και αναμφίβολα η δυναμική κάθε τόπου. Η αναγνώριση της δυναμικής κάθε τόπου είναι το κλειδί για επιτυχημένες επεμβάσεις, καθότι κάθε τοπίο χρήζει ειδικής προσέγγισης.Τέλος, με την ανάλυση των επιλεγμένων επεμβάσεων και την προσπάθειακατανόησης της κάθε περίπτωσης χωριστά βάσει όλων των σχεδιαστικών παραμέτρων, δίνεται ερέθισμα για γόνιμες συζητήσεις ώστε να προβούμε στην ανάδειξη των ελληνικών παραθαλάσσιων τοπίων. Οι παράμετροι, κάθε φορά, έχουν διαφορετική βαρύτητα και εναλλάσσονται, γι’ αυτό οφείλουμε να είμαστε σιωπηλοί, να αφουγκραστούμε τον εκάστοτε τόπο καθώς και τη δυναμική της θάλασσας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά