Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη των έξυπνων δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με αυξημένη διείσδυση διεσπαρμένης παραγωγής

Kalogridis Stylianos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4F73BCA4-5964-4E5F-8717-118259E08E56
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στυλιανός Καλογρίδης, "Μελέτη των έξυπνων δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με αυξημένη διείσδυση διεσπαρμένης παραγωγής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86171
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα Διπλωματική εργασία, έγινε πλήρης μελέτη σχεδιασμού και βελτιστοποίησης επιλογών τεχνοοικονομικά ανταγωνιστικής τεχνολογίας Υβριδικού ηλεκτρικού σταθμού υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ ως μη εγγυημένες μονάδες παραγωγής βάσης, σε εφαρμογή για ελληνικό μικροδίκτυο, μη διασυνδεμένου με το ελληνικό ηπειρωτικό δίκτυο, για την περίπτωση της νήσου Γαύδου, ετήσιας ζήτησης το 2019, 535MWh (peak 130kW), σεβόμενη τις κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις στην κουλτούρα των κατοίκων της νήσου, καθώς και την περιβαλλοντική αλλοίωση του τοπίου. Στην μελέτη αυτή, το ετήσιο φορτίου τέθηκε στα 749 MWh (peak 160kW).Η αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος βελτιστοποίησης αφορά οικονομικούς όρους επένδυσης, συντήρησης, λειτουργίας για την δεδομένη εγκατάσταση, σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς, της ζήτησης και του δυναμικού των μη εγγυημένης παραγωγής μονάδων βάσης ΑΠΕ, ώριμες τεχνικά. Γίνεται σύγκριση σεναρίων συμμετοχής ΦΒ, ανεμογεννητριών, με συσσωρευτές Pb σαν αποθήκες ενέργειας. Απαντώνται τα ερωτήματα: (i) Ποιες ώριμες τεχνολογίες μπορεί να συνδυαστούν για έναν βιώσιμο Υβριδικό Σταθμό στη νήσο Γαύδο, που θα εναρμονίζεται με τις προσδοκίες των κατοίκων. (ii) Αν υπάρχει η ανάγκη τοποθέτησης και ανεμογεννητριών στον Υβριδικό σταθμό.Η μαθηματική επίλυση του προβλήματος σχεδιασμού και διαστασιολόγισης του Υβριδικού Ηλεκτρικού Σταθμού έγινε στο λογισμικό HOMER pro (trial εκδοχή) και η τεκμηρίωση του ΦΒ όσον αφορά τιμών απόδοσής τους και χαρακτηριστικών τους καθώς και βελτιστοποίηση της τοποθέτησης τους στο πρόγραμμα PVSyst. Η εκτίμηση της βιωσιμότητας του έργου υλοποιήθηκε και στα δύο παραπάνω λογισμικά και συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα.Για την Γαύδο, οι καλύτερες οικονομικά και λειτουργικά λύσεις δεν περιλαμβάνουν ανεμογγενήτρια/ες. Συμμετοχή ΑΠΕ της τάξης του 100% απαιτεί χρήση ΦΒ πάρκου της τάξης μεγέθους 700kWp σε συνδυασμό με αποθήκες μπαταρίας χωρητικότητας της τάξης 12.000 kWh, πετυχαίνοντας αυτονομία 80-90h σε μέσο φορτίο. Οι diesel γεννήτριες δεν είναι απαραίτητο να λειτουργούν, εκτός από ελάχιστες ώρες τον χρόνο. Υπολογίστηκε ο δείκτης NPC ~€1,4Μ (για 20 έτη), αρχικό κεφάλαιο~ €1,34Μ, κόστος λειτουργίας/συντήρησης €7.846/έτος. Αυτές οι τιμές, συγκριτικά με τον υφιστάμενο σταθμό (NPC ~€17,4Μ (20 έτη), κόστος λειτουργίας~€1.036.000/έτος), δείχνουν ότι είναι συμφέρουσα η αντικατάσταση του συμβατικού σταθμού με υβριδικό με όσο μεγαλύτερη την συμμετοχή των ΑΠΕ. Με δεδομένο ότι το σημερινό κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας του υφιστάμενου συμβατικού σταθμού είναι 700€/MWh, τα προτεινόμενα έργα έχουν χρόνο αποπληρωμής από 2,3 έτη για 100% διείσδυση ΑΠΕ σε 9,5 έτη για μικρότερη διείσδυση ΑΠΕ.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά