Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Το μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα, από τη δεκαετία του 1950 έως σήμερα

Dawa Waleed

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0E90DA34-0C50-4F0E-9030-86CCD0D906A2
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Waleed Dawa, "Το μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα, από τη δεκαετία του 1950 έως σήμερα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86251
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία αποτέλεσε μεγάλο μέρος ενός ευρύτερου προβληματισμού ο οποίος με απασχόλησε εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα με επίκεντρο το αναπτυξιακό μοντέλο του τουρισμού στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο. Ο τουρισμός αποτελούσε ανέκαθεν μια από τις κύριες οικονομικές δραστηριότητες στις οποίες βασιζόταν η ελληνική μεταπολεμική οικονομία, ενώ την ίδια βαρύτητα λαμβάνει και το μοντέλο της Αιγύπτου. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ιστορική ανασκόπηση των δύο αυτών περιπτώσεων και της συγκριτικής μελέτης αυτών. Μέσα από μια ιστορική ανασκόπηση των δύο μοντέλων και των πολιτικών που εφαρμόστηκαν θα γίνει μια προσπάθεια ώστε να προκύψουν συμπεράσματα σχετικά με μια ορθολογικότερη στρατηγική για τον τομέα αυτόν. Λόγω της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα, όλοι οι σημαντικοί οικονομικοί κλάδοι, διήλθαν και εκείνοι κρίση. Φυσικά, αυτής της τύχης δεν θα μπορούσε να διαφύγει ο τουρισμός. Τα τελευταία χρόνια βέβαια λόγω των τακτικών marketing που ακολουθούνται για την προβολή της χώρας, ιδίως στο εξωτερικό, παρατηρείται σταδιακή ανάκαμψη στον κλάδο. Θα πρέπει όμως να αναφερθεί ότι η πτωτική πορεία στα έσοδα των ελληνικών νοικοκυριών, δυστυχώς δεν επιτρέπει σε Έλληνες τουρίστες, όχι μόνο τον παρατεταμένο τουρισμό, τουλάχιστον όπως αυτός είχε λάβει τροπή τα έτη προ κρίσης, αλλά και γενικότερα τις διακοπές. Η σημασία του κλάδου των ταξιδιών και του τουρισμού για την οικονομία θα αναλυθεί διεξοδικά στην συγκεκριμένη μελέτη, ενώ θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία για τα έτη που προηγήθηκαν σε διάφορα μεγέθη του τουρισμού, οπότε και θα σημειωθούν οι δείκτες μεταβολής των συγκεκριμένων μεγεθών και θα πραγματοποιηθεί η σχετική κριτική. Η μελέτη επικεντρώνεται στις περιπτώσεις της Ελλάδας και της Αιγύπτου μέσα μια ιστορική ανασκόπηση αλλά και παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά