Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

A high performance Open API platform for disaster management, integrating UAVs, mobile and IOT devices

Kyritsis Sarantis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D2D24181-04CF-40B2-AA59-2E66E03DD7C7
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Sarantis Kyritsis, "A high performance Open API platform for disaster management, integrating UAVs, mobile and IOT devices", Master Thesis, School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86293
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η έρευνα και η διάσωση (SAR) αποτελούν μια κρίσιμη, επαναλαμβανόμενη και αναπόσπαστη πρόκληση για τις οντότητες πολιτικής προστασίας. Με τη χρήση της τρέχουσας τεχνολογίας, πολλαπλά τμήματα μιας αποστολής SAR μπορούν να επικοινωνήσουν σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας πολλαπλές πτυχές από τον κόσμο των συστημάτων GIS, καθώς και αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ενσωματωμένων συστημάτων για την ανάπτυξη της εφαρμογής σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.Μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πολλαπλές προσεγγίσεις για τη γεφύρωση αυτών των πεδίων, αλλά το προτεινόμενο σύστημα χρησιμοποιεί τα πλεονεκτήματα των βάσεων δεδομένων πρωτογενούς μνήμης, καθώς και τις επιδόσεις μεταγλωττισμένων γλωσσών στατικών τύπων, όπως η Golang.Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός συστήματος Ανοιχτού API, πραγματικού χρόνου και υψηλής απόδοσης για την διαχείριση καταστροφών. Τα βασικά στοιχεία αυτού του συστήματος είναι ότι είναι εύκολα αναπτυσσόμενο, διαμορφώσιμο και υλοποιεί μια ποικιλία διαφορετικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Ο στόχος για αυτήν την εφαρμογή είναι το προκύπτον σύστημα να μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιοδήποτε ενσωματωμένο σύστημα που βασίζεται στο Linux, να λειτουργεί με πολλαπλά πρωτόκολλα ανταλλαγής μηνυμάτων και είναι απόλυτα ανεξάρτητο της υποκείμενης υποδομής δικτύου. Για τη δημιουργία αυτής της πλατφόρμας, χρησιμοποιήθηκαν διάφορες τεχνολογίες. Το σύστημα ανάπτυξης βασίζεται στο σύστημα Docker, η γλώσσα προγραμματισμού είναι η Golang, ενώ η κύρια βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται είναι η Redis.Η πλατφόρμα που προέκυψε έχει δοκιμαστεί εκτενώς στο χειρισμό φορτίων συναλλαγών, που προσομοιώνουν σενάρια που πλησιάζουν τις πραγματικές απαιτήσεις και εστιάζουν στον υψηλό φόρτο πακέτων. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, πολλοί πράκτορες (π.χ. αεροσκάφη, διασώστες, εθελοντές, ομάδες ανθρώπων) μπορούν να συντονίσουν τις ενέργειές τους με τη χρήση οποιασδήποτε διαθέσιμης υποδομής δικτύου εξακολουθεί να λειτουργεί ή μπορεί να αναπτυχθεί εύκολα επί τόπου. Επιπλέον, τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα (δηλαδή δεν μπορούν να κινηθούν, τραυματίστηκαν ή βρίσκονται παγιδευμένα) μπορούν να στείλουν απευθείας τη θέση τους καθώς και την κατάστασή τους μέσω αυτής της πλατφόρμας, έτσι ώστε οι διασώστες να μπορούν να τα προσεγγίσουν αποτελεσματικά. Οι δοκιμές απόδοσης υποδεικνύουν ότι το σύστημα μπορεί να χειριστεί 33269 ταυτόχρονες αιτήσεις ανά δευτερόλεπτο για δημιουργίες και ενημερώσεις δεδομένων στο σύστημα και 57543 ταυτόχρονες αιτήσεις ανά δευτερόλεπτο για την εξαγωγή δεδομένων από την πλατφόρμα. Συγκριτικά, οι υπηρεσίες χαρτογράφησης του ArcGIS Server REST 2D Vector υποστηρίζουν έως και 79710 αιτήσεις ανά ώρα και μια εξαιρετικά παραμετροποιημένη εγκατάσταση PostGIS μπορεί να φτάσει έως και 7432 αιτήματα ανά δευτερόλεπτο.Το τελικό σύστημα προσφέρει μια πλατφόρμα διαχείρισης καταστροφών πραγματικού χρόνου, βελτιστοποιημένη για γρήγορη απόδοση μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών της πλατφόρμας και κυρίως προσανατολισμένη προς τον συντονισμό των ομάδων σε επιχειρήσεις SAR

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά