Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσομοίωση της υπόγειας ροής και βελτιστοποίηση αντλήσεων στην περιοχή Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης

Martzakli Christina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2EE21124-6D41-41DA-84B3-9F5A5C1EF0B4
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χριστίνα Μαρτζάκλη, "Προσομοίωση της υπόγειας ροής και βελτιστοποίηση αντλήσεων στην περιοχή Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86295
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει στόχο την προσομοίωση της υπόγειας ροής και τη βελτιστοποίηση των αντλήσεων στην περιοχή των Μοιρών του Ηρακλείου της Κρήτης.Στην εργασία αρχικά αναφέρονται κάποιες γενικές πληροφορίες για τα υπόγεια ύδατα και για την περιοχή μελέτης μας. Στη συνέχεια, αναφέρουμε το μαθηματικό υπόβαθρο των μοντέλων προσομοίωσης υπόγειας ροής εξηγώντας κάποιες βασικές εξισώσεις. Γίνεται επίσης, αναφορά στα μοντέλα των πεπερασμένων διαφορών και στοιχείων. Επειδή, στη συγκεκριμένη εργασία ασχοληθήκαμε κυρίως με το μαθηματικό μοντέλο PTC γίνεται ανάλυση των εξισώσεών του αλλά και αναφορά του προγράμματος ArgusOne στο οποίο αυτό περικλείεται.Παρακάτω, ορίζουμε το πρόβλημα το οποίο πρέπει να γραμμικοποιήσουμε καθώς, ο υδροφορέας μας είναι ελεύθερος και το υδραυλικό του ύψος μειώνεται μη γραμμικά. Γι’ αυτό το λόγο εφαρμόζουμε τη μέθοδο Simplex.Πιο συγκεκριμένα, ορίσαμε εννιά πηγάδια άντλησης και εννιά πηγάδια παρατήρησης όπου, με τη βοήθεια του PTC και με παροχές που ορίσαμε εμείς στο πρόγραμμα παρουσιάζονταν τα αντίστοιχα υδραυλικά ύψη. Τα δεδομένα που διαθέτουμε αφορούν τα έτη 2008-2009.Ορίζοντας τις παροχές προκύπτουν κάποια υδραυλικά ύψη τα οποία επεξεργαζόμαστε με μαθηματικούς τύπους και ύστερα μέσω του προγράμματος της Matlab, γίνεται η γραμμικοποίηση της μεθόδου Simplex. Έτσι, προκύπτουν οι βέλτιστες παροχές.Το πρόγραμμα χρειάστηκε να το «τρέξουμε» τέσσερις φορές μέχρι να συγκλίνουν τα αποτελέσματα, δηλαδή να βρεθεί η βέλτιστη λύση για τις παροχές άντλησης. Παρατηρούμε, ότι κάποια πηγάδια θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά και άλλα να αντλούν με τις μέγιστες παροχές τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά