Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση εμπλουτισμού λατεριτών Αγ. Ιωάννη

Vasileiadou Viktoria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DC3F9FDE-B9D4-4D01-93B5-B739934A984D
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βικτωρία Βασιλειάδου, "Διερεύνηση εμπλουτισμού λατεριτών Αγ. Ιωάννη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86345
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διαδικασία παραγωγής κράματος σιδηρονικελίου είναι μία σύνθετη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει δύο βασικά στάδια, την αναγωγική φρύξη του μεταλλευμάτος με στερεά καύσιμα και μετέπειτα την τήξη του προϊόντος που παράγεται. Η αναγωγική φρύξη, δηλαδή η μερική αναγωγή (προαναγωγή) των οξειδίων του σιδήρου πραγματοποιείται στις Περιστροφικές Καμίνους και στη συνέχεια, το παραγόμενο προϊόν (φρύγμα) οδηγείται στις Ηλεκτρικές Καμίνους όπου πραγματοποιείται η τήξη του, δηλαδή η αναγωγή των οξειδίων του σιδήρου και του νικελίου και η παραγωγή σιδηρονικελίου (FeNi). Οι ενεργειακές απαιτήσεις της λειτουργίας των Περιστροφικών Καμίνων καταλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό της συνολικής ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή σιδηρονικελίου. Συνεπώς, η βελτιστοποίηση της αναγωγικής φρύξης, συμβάλλει αποφασιστικά στην οικονομικότητα της μεταλλουργικής μεθόδου.Στην παρούσα εργασία, το μετάλλευμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν νικελιούχος λειμωνιτικός λατερίτης από τον Άγιο Ιωάννη Βοιωτίας (ΜΕΙ), με περιεκτικότητα νικελίου περίπου 0,9 %, οξείδια του σιδήρου περίπου 55 % και οξείδιο του αργιλίου περίπου 10 %, με σκοπό τον εμπλουτισμό του σε νικέλιο (Ni). Οι κύριες ορυκτολογικές φάσεις που προσδιορίστηκαν στο μετάλλευμα είναι ο αιματίτης (Fe2O3), ο γκαιτίτης (FeO(OH)) και ο χαλαζίας (SiO2), με βασικό φορέα του νικελίου, τον βιλλεμζεΐτη ((Ni,Mg)3Si4O10(OH)2.. Πραγματοποιήθηκε υγρός μαγνητικός διαχωρισμός στο αρχικό υλικό (ΜΕΙ), και αναγωγική φρύξη του με προσθήκη θειϊκού νατρίου και άνθρακα, ως αναγωγικά μέσα σε διάφορες αναλογίες. Μελετήθηκαν δύο παράγοντες σχετικά με τη συμπεριφορά και την ποιότητα του παραγόμενου φρύγματος. Το είδος και την ποσότητα του καυσίμου και το κατά πόσο ευνοείται η αναγωγή με την προσθήκη του και σε ποιες αναλογίες. Στη συνέχεια η μελετήθηκε η θερμοκρασία και συγκεκριμένα 900 και 1000 °C. Με βάση τα αποτελέσματα της ορυκτολογικής ανάλυσης επιλέχθηκαν τα φρύγματα των 1000 °C και σε αναλογίες (% κ.β) 5% Na2SO4 και 5 % C, 5 % Na2SO4 και 20 % C, 20 % Na2SO4 και 5% C, 20% Na2SO4 και 20% C. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε υγρός μαγνητικός διαχωρισμός στα παραπάνω προϊόντα με σκοπό τον εμπλουτισμό τους σε νικέλιο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά