Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πειραματική μελέτη επεξεργασίας δορυφορικού σήματος με ραδιόφωνα ελεγχόμενα από λογισμικό

Chatzigeorgiou Roza

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3D44068F-C4B7-4214-A85A-706F70E0A173
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ρόζα Χατζηγεωργίου, "Πειραματική μελέτη επεξεργασίας δορυφορικού σήματος με ραδιόφωνα ελεγχόμενα από λογισμικό", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86351
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σε αυτή την εργασία θα μελετηθεί ο αποκωδικοποιητής ενός μικροσκοπικού δορυφόρου (CubeSat) χαμηλής τροχιάς (LEO), ο οποίος εκπέμπει GFSK τηλεμετρία στην μπάντα συχνοτήτων UHF και συγκεκριμένα στα 437.2MHz. Το πρώτο στάδιο της αποκωδικοποίησης είναι η FM αποδιαμόρφωση, η οποία μετατρέπει το GFSK σήμα σε μια PAM κυμματομορφή. Ο συγχρονισμός των PAM συμβόλων γίνεται χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Mueller and Müller, ο οποίος αξιοποιεί την δομή ενός Phase Locked Loop για να εκτιμήσει την χρονική καθυστέρηση του ρολογιού δειγματοληψίας του δέκτη και τις βέλτιστες χρονικές στιγμές δειγματοληψίας. Στη συνέχεια, γίνεται συνελικτική αποκωδικοποίηση κάθε συμβόλου και ανίχνευση πακέτου. Τέλος, στα bits του πακέτου γίνεται descrambling και Reed-Solomon αποκωδικοποίηση. Παρατηρήθηκε ότι η ανίχνευση του πακέτου και των GFSK bits δεν είναι βέλτιστη, οπότε παρουσιάζεται ένας διαφορετικός τρόπος αποκωδικοποίησης του σήματος του δορυφόρου. Προτείνεται preamble-based ανίχνευση του πακέτου στην αρχή, χρησιμοποιώντας συσχετιστές. Επιπλέον, η ανίχνευση των bits του πακέτου θα γίνει με έναν ασύμφωνο FSK φωρατή. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συνελικτική αποκωδικοποίηση, το descrambling και η Reed-Solomon αποκωδικοποίηση. Οι προσομοιώσεις έδειξαν ότι για μη κωδικοποιήμενα και unscrambled σήματα, ο αποκωδικοποιητής που προτείνουμε πετυχαίνει gain περίπου της τάξης των 2 dB. Τέλος, εξηγείται αναλυτικά η διαδικασία λήψης και αποκωδικοποίησης του δορυφορικού GFSK σήματος. Το σήμα θα ληφθεί χρησιμοποιώντας ένα χαμηλού κόστους ραδιόφωνο ελεγχόμενο από λογισμικό (SDR) δέκτη και μια κεραία Yagi. Τα αποκωδικοποιημένα bits τηλεμετρίας του GFSK σήματος δίνουν ενδείξεις για την κατάσταση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων του δορυφόρου, όπως η τάση και το ρεύμα του πομπού και δέκτη, το PLL status καθώς και η θερμοκρασία του CubeSat μικροελεγκτή.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά