Institutional Repository
Technical University of Crete
EN  |  EL

Search

Browse

My Space

Ecological driving assessment in urban environment: case study in the city of Rethymno in Crete, Greece

Smaragdakis Angelos

Simple record


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/9E53A052-D91A-4080-A7BF-339CDD6D7FA9-
Identifierhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86365-
Languageen-
Extent104 pagesel
TitleEcological driving assessment in urban environment: case study in the city of Rethymno in Crete, Greeceel
TitleΑξιολόγηση οικολογικής οδήγησης σε αστικό περιβάλλον: μελέτη περίπτωσης για την πόλη του Ρεθύμνου στην Κρήτηel
CreatorSmaragdakis Angelosen
CreatorΣμαραγδακης Αγγελοςel
Contributor [Thesis Supervisor]Tsoutsos Theocharisen
Contributor [Thesis Supervisor]Τσουτσος Θεοχαρηςel
Contributor [Committee Member]Daras Tryfonasen
Contributor [Committee Member]Δαρας Τρυφωναςel
Contributor [Committee Member]Dimelli Despoinaen
Contributor [Committee Member]Διμελλη Δεσποιναel
PublisherΠολυτεχνείο Κρήτηςel
PublisherTechnical University of Creteen
Academic UnitTechnical University of Crete::School of Environmental Engineeringen
Academic UnitΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντοςel
Content SummaryThe transport sector is considered one of the most polluting and is responsible for about 20.5% of carbon dioxide (CO2) emissions worldwide. 25% of this percentage concerns emissions from the road transport sector worldwide, while in 2016, 21% of the total CO2 production rate in Europe was due to this sector. Ecological driving is inextricably linked to fuel economy, reduced emissions and road safety during land transport. Several factors can affect ecological driving and they should be given the necessary attention and proper information to drivers. In Greece, and specifically, in Crete, economical and environmentally friendly driving can be considered quite difficult due to the rocky terrain of the island, with the constant fluctuations in the slopes of the roads, the ascents and the descents. Also, the economic difficulties that prevail make the replacement of old vehicles with new anti-pollution technology (EURO V, VI) quite difficult for Greeks. To answer questions about the readiness of the public to welcome and assimilate ecological driving, this thesis presents a statistical study by using a specially created quiz / questionnaire named "Ecological Driving" and distributed within the prefecture of Rethymno. The questions were mainly about drivers' daily habits as well as questions about gender and the age of the responders. The results of the questionnaire were processed with the IBM SPSS software. Then, in order to locate points within the city that often record delinquent behaviors of ecological driving and therefore create traffic congestion and intense emissions of CO2, a group of volunteers was created. The volunteers, with their vehicles but also equipped with an OBD unit (On Board Diagnostic, a plug and play tool that helps monitor and record vehicle operating data) performed city trips, during different days of the week and critical hours for the city's freight traffic during the winter months of the year 2019. The data from the OBD devices, were analyzed using the Python programming language and the crucial points that were detected, are illustrated with the use of Tableau software. The results of the statistical study indicated that the age range 45-64 and 25-44 had the highest ecological driving knowledge / success rate, while the nature of the questions that had the highest failure rates were related to the speed limits, gear change, abrupt braking and acceleration as well as the broader concept of efficient driving. Finally, the depiction of ecological driving violations showed heavy density of points centrally in the city of Rethymnon and more specifically, in the broader area of the garden, around the general hospital as well as in the coastal area of of the city closed to the urban KTEL. Finally, intense emissions of harmful pollutants were observed in the area of the marina of the city's port and on Sofokli Venizelou Street. The study highlights the need for decongestion of those points that hinder ecological driving. There is a need for public information about alternative forms of transportation in order to decongest those streets and spots from heavy traffic, about the advantages of ecological driving as well as its promotion. In conclusion, it is proposed to implement the same recording model during the summer period, where an increase of vehicle traffic jams is expected. Then, it is suggested a larger number of volunteers to be equipped with OBD devices as well as the investigation and creation of a model for ecological driving, based on driving habits. en
Content SummaryΟ τομέας των μεταφορών θεωρείται από τους πλέον ρυπογόνους και είναι υπεύθυνος για το 20.5% περίπου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) παγκοσμίως. Το 25% αυτού του ποσοστού αφορά τις εκπομπές από τις χερσαίες μεταφορές σε παγκόσμια βάση, ενώ το 2016 το 21% του συνολικού ποσοστού παραγωγής CO2 στην Ευρώπη, οφειλόταν σε αυτές. Η οικολογική οδήγηση συνδέεται άρρηκτα με την εξοικονόμηση καυσίμου, με τη μείωση των εκπομπών επιζήμιων ρύπων αλλά και με την οδική ασφάλεια κατά τις χερσαίες μεταφορές. Οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την οικολογική οδήγηση είναι αρκετοί και θα πρέπει να τους δοθεί η απαραίτητη σημασία και να υπάρξει η κατάλληλη ενημέρωση προς τους οδηγούς. Στη Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην Κρήτη, η οικονομική και φιλοπεριβαλλοντική οδήγηση, μπορεί να θεωρηθεί αρκετά δύσκολή λόγω του βραχώδους ανάγλυφου του νησιού, με τις συνεχείς αυξομειώσεις στις κλίσεις των δρόμων, τις αναβάσεις και τις καταβάσεις. Επιπλέον, οι οικονομικές δυσκολίες που επικρατούν, καθιστούν την αντικατάσταση των παλαιών οχημάτων με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (EURO V,VI) αρκετά δύσκολη για τους Έλληνες. Προκειμένου να απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με την ετοιμότητα του κοινού να υποδεχθεί και να αφομοιώσει τον τρόπο λειτουργίας της οικολογικής οδήγησης, η μελέτη αυτή παρουσιάζει μια στατιστική μελέτη με τη δημιουργία ερωτηματολογίου «Οικολογικής Οδήγησης» και το διαμοιρασμό του εντός του νομού Ρεθύμνης. Οι ερωτήσεις αφορούσαν κυρίως καθημερινές συνήθειες των οδηγών καθώς επίσης και ερωτήσεις φύλου και ηλικίας. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου επεξεργάστηκαν με το λογισμικό IBM SPSS STATISTICS V.25. Στη συνέχεια, προκειμένου να εντοπιστούν σημεία εντός πόλεως που καταγράφονται συχνά παραβατικές συμπεριφορές της οικολογικής οδήγησης και συνεπώς δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση αλλά και έντονες εκπομπές επιζήμιων ρύπων, δημιουργήθηκε ομάδα εθελοντών με σκοπό τον εντοπισμό των σημείων αυτών. Οι εθελοντές, με τα επιβατικά τους οχήματα αλλά και εξοπλισμένοι με μονάδα On Board Diagnostic (OBD), εργαλείο plug and play που βοηθάει στη παρακολούθηση και καταγραφή στοιχείων λειτουργίας των οχημάτων) εκτέλεσαν διαδρομές εντός της πόλης, διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας και κρίσιμες ώρες για τον κυκλοφοριακό φόρτο της πόλης, τους χειμερινούς μήνες του έτους 2019. Η ανάλυση των δεδομένων από τα μηχανήματα έγινε με τη γλώσσα προγραμματισμού Python και τα κρίσιμα σημεία που εντοπίστηκαν, απεικονίζονται με το λογισμικό Tableau. Τα αποτελέσματα της στατιστικής μελέτης έδειξαν ότι το ηλικιακό εύρος 45-64 και 25-44 είχε το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας/γνώσης οικολογικής οδήγησης, ενώ η φύση των ερωτήσεων που είχαν τα μεγαλύτερα ποσοστά αποτυχίας σχετίζεται με τα όρια ταχύτητας, την αλλαγή ταχύτητας, το απότομο φρενάρισμα και την επιτάχυνση καθώς και με την ευρύτερη έννοια της αποδοτικής οδήγησης. Τέλος, η απεικόνιση των παραβάσεων οικολογικής οδήγησης έδειξε μια έντονη πυκνότητα σημείων κεντρικά της πόλης του Ρεθύμνου και πιο συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του κήπου, γύρω από το γενικό νοσοκομείο καθώς επίσης και στη παραλιακή περιοχή του Ρεθύμνου από την πλευρά του αστικού ΚΤΕΛ. Τέλος, έντονες εκπομπές επιζήμιων ρύπων παρατηρούνται στην περιοχή της μαρίνας του λιμανιού της πόλης και περί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου. Η μελέτη επισημαίνει την ανάγκη αποσυμφόρησης εκείνων των σημείων που παρεμποδίζουν την οικολογική οδήγηση καθώς και άλλων παρόμοιων σημείων με όμοια χαρακτηριστικά, τη συνέχιση της ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τις εναλλακτικές μορφές μετακίνησης για την αποσυμφόρηση κυριών κεντρικών σημείων από έντονο κυκλοφοριακό φόρτο, την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα πλεονεκτήματα της οικολογικής οδήγησης καθώς και την προώθηση της. Εν κατακλείδι, προτείνεται η συνέχιση εφαρμογής του ίδιου μοντέλου καταγραφής και την καλοκαιρινή περίοδο όπου αναμένεται αύξηση της κυκλοφορίας των οχημάτων, συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού εθελοντών καθώς και η διερεύνηση και δημιουργία μοντέλου πρόβλεψης οικολογικής οδήγησης, βάση των οδηγικών συνηθειών. el
Type of ItemΜεταπτυχιακή Διατριβήel
Type of ItemMaster Thesisen
Licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/en
Date of Item2020-07-31-
Date of Publication2020-
SubjectSustainable transportation en
SubjectPythonen
SubjectCO2 emissionsen
SubjectYoung drivers behavior analysis en
SubjectStatistical analysisen
SubjectSustainabilityen
SubjectEco-drivingen
SubjectTransportationen
Bibliographic CitationAngelos Smaragdakis, "Ecological driving assessment in urban environment: case study in the city of Rethymno in Crete, Greece", Master Thesis, School of Environmental Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2020en
Bibliographic CitationΆγγελος Σμαραγδάκης, "Αξιολόγηση οικολογικής οδήγησης σε αστικό περιβάλλον: μελέτη περίπτωσης για την πόλη του Ρεθύμνου στην Κρήτη", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020el

Available Files

Services

Statistics