Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χρήση πρόσθετων υλικών για την αύξηση του σημείου τήξης τεφρών παραχθέντων κατά την συν-καύση λιγνίτη με ξυλώδη βιομάζα

Deli Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1D39641E-F609-46CB-8EEC-65D71C2285B8
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Δελή, "Χρήση πρόσθετων υλικών για την αύξηση του σημείου τήξης τεφρών παραχθέντων κατά την συν-καύση λιγνίτη με ξυλώδη βιομάζα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86374
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, μελετήθηκε η θερμική συμπεριφορά βιομαζικώνυλικών (άγρια αγκινάρα, άχυρο σίτου, πυρήνες ροδάκινου) κατά την συν-καύση τους με λιγνίτη Μαυροπηγής. Οι χαρακτηριστικές παράμετροι καύσης των μιγμάτων του λιγνίτη και της βιομάζας προσδιορίστηκαν με θερμοβαρυτομετρική ανάλυση. Επίσης, διερευνήθηκε η μείωση της ευτηκτότητας της τέφρας με χρήση “πρόσθετων”, βωξίτη και κλινόχλωρου, μετρώντας τις χαρακτηριστικές θερμοκρασίες αρχικής παραμόρφωσης, μαλάκυνσης, ημισφαιρίου και ροής.Κατά την συν-καύση του λιγνίτη και της βιομάζας, ο ρυθμός καύσης αυξήθηκε, ενώ η θερμοκρασία καύσης των μιγμάτων μειώθηκε σε σχέση με αυτή του λιγνίτη. Η θερμοχημική αντιδραστικότητα των μιγμάτων ακολούθησε τη σειρά: λιγνίτηςΜαυροπηγής/άχυρο σίτου> λιγνίτης Μαυροπηγής/πυρήνες ροδάκινου> λιγνίτηςΜαυροπηγής/αγκινάρα. Με τη χρήση “πρόσθετων”, η αντιδραστικότητα μειώθηκε σε σχέση με τα αρχικά υλικά. Το θερμοκρασιακό εύρος τήξης της βιομάζας κυμάνθηκε από 1010oC έως 1500oC. Στα μίγματα λιγνίτη και βιομαζικών υλικών, η θερμοκρασία ροής της τέφρας αυξήθηκε έως 40oC, σε σύγκριση με την τέφρα του λιγνίτη. Με τη χρήση “πρόσθετων”, η θερμοκρασία παραμόρφωσης της τέφρας των αρχικών δειγμάτων βιομάζας αυξήθηκε έως και 250oC περίπου και η θερμοκρασία ροής έως και 400oC περίπου. Στα μίγματα με τον λιγνίτη,ο βωξίτης και το κλινόχλωρο αύξησαν την θερμοκρασία αρχικής παραμόρφωσης και ροής της τέφρας έως και 200oC.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά