Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Καταλυτική υδρογόνωση του CO2 σε υποστηριγμένους καταλύτες μετάλλων

Kapenekakis Chariton

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/86F16CAF-F289-4E78-900D-EF1173D66752
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χαρίτων Καπενεκάκης, "Καταλυτική υδρογόνωση του CO2 σε υποστηριγμένους καταλύτες μετάλλων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.86404
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στις μέρες μας ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι η περιβαλλοντική κρίση στην οποία βρισκόμαστε και αυτή αφορά μεταξύ όλων των άλλων και τη ρύπανση της ατμόσφαιρας. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει ήδη ενισχυθεί λόγω της αλόγιστης χρήσης ορυκτών καυσίμων αλλά και εν γένει της ανάπτυξης της τεχνολογίας και της βιομηχανίας. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει αυξημένη ποσότητα CO2 στην ατμόσφαιρα που είναι το βασικό αέριο του θερμοκηπίου καισυμβάλλει στην άνοδο της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη μας. Γι’ αυτό το λόγο έχουν προταθεί διάφορες εναλλακτικές και περιβαλλοντικά φιλικές λύσεις για τον περιορισμό της συγκέντρωσης του στην ατμόσφαιρα. Μία από αυτές είναι η καταλυτική υδρογόνωση του CO2, που είναι μια διεργασία που αποσκοπεί στην μετατροπή του CO2 σε ωφέλιμα προϊόντα όπως το CH4, CH3OH, HCOOH, CO και οι C2 υδρογονάνθρακες.Η παρούσα διπλωματική αποσκοπεί στη μελέτη της καταλυτικής συμπεριφοράςενισχυμένων με μέταλλα (Ce,Ca,Zr,Ba,La) καταλυτών 0.5%Ru/TiO2 καθώς της επίδρασης των λειτουργικών παραμέτρων (χρόνος αντίδρασης, ταχύτητα χώρου, αναλογία H2/CO2 στην τροφοδοσία) στην ενεργότητα και εκλεκτικότητα καταλύτη 5%Ni/ Ce-TiO2.Τα πειράματα καταλυτικής ενεργότητας έλαβαν χώρα σε αντιδραστήρα σταθεράς κλίνης στο θερμοκρασιακό εύρος 180-4500C, χρησιμοποιώντας σύσταση τροφοδοσίας αποτελούμενη από 5%CO2, 20%H2 (σε He). Η επίδραση του λόγου H2/CO2 στην καταλυτική συμπεριφορά του 5% Ni/CeO2 μελετήθηκε στην περιοχή λόγων H2/CO2=4-8.Αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι η μετατροπή του CO2σε CH4 αυξάνεται με μείωση της ταχύτητας χώρου και αύξηση του λόγου Η2/CO2 στην τροφοδοσία. Επίσης από τα ενισχυμένα μέταλλα που χρησιμοποιήθηκαν φάνηκε ότι το Ce παρουσίασε τη μεγαλύτερη μετατροπή CO2. Όπως φάνηκε, η φύση του ενισχυτή επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τόσο την μετατροπή του CO2 όσο και τον εγγενή ρυθμό της αντίδρασης ακολουθώντας τη σειρά Ce~La~Ba>Zr>Ca. Όσον αφορά την εκλεκτικότητα σε CH4, αυτή αυξάνεται σε σχέση με εκείνη του μη ενισχυμένου δείγματος, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται από την φύση τουενισχυτή.Στο πείραμα σταθερότητας που υλοποιήθηκε για τον καταλύτη 5%Ni/CeO2,παρατηρήθηκε ότι εκτός από την εξαιρετική του ενεργότητα καιεκλεκτικότητα σε CH4 έχει και αξιοσημείωτη σταθερότητα για περισσότερο από 30 ώρες αντίδρασης, φανερώνοντας ότι είναι ένας πολλά υποσχόμενος καταλύτης για την αντίδραση υδρογόνωσης του CO2.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά